Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ján Mičovský, prvý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý prišiel na Muránsku planinu

26-06-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa v piatok zúčastnil na pracovnom výjazde v lokalite Muránska planina.  Spolu s odborným tímom z ministerstva sa stretol aj s vedením odštepného závodu Lesy SR so sídlom v Revúcej a tiež predstaviteľmi miestnej samosprávy. Okrem diskutovanej zonácie poukázali aj na riešenie ďalších nevyhnutných problémov nielen v tejto lokalite.

„Je to významný deň, že sme tu mohli privítať najvyšších predstaviteľov slovenského lesníctva vrátane pána ministra Mičovského a ukázať hospodárenie v Národnom parku," uviedol na úvod poverený riaditeľ Odštepného závodu Lesy SR - Revúca Ján Vavrek.

Šéf agrorezortu na konci celodenného pobytu v Národnom parku Muránska planina pomenoval najdôležitejšie posolstvá. „Vieme nastaviť parametre tak, aby tu najmä nenastal rozpad smrečín, ktorý by poprel zmysel a existenciu národného parku. Budeme viesť rozhovory o bezzásahovej časti aj s kolegami z Ministerstva životného prostredia," povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský.

Zároveň ocenil vysoký stupeň ochrany konkrétnych drevín, ktoré chýbajú v lokalitách v národnom parku. Ide najmä o jedle, ako i o snahu o doplnenie iných druhov stromov. V neposlednom rade bola témou aj záchranu populácie hlucháňa, ktorý má v tejto lokalite veľmi vhodné podmienky na existenciu.

„Každý, kto chce diskutovať o parametroch Národného parku Muránska planina, by sa sem mal prísť najskôr pozrieť. Je veľmi dobré, že sme dnes videli hneď niekoľko lokalít a budeme v blízkej budúcnosti viesť ešte ďalšie diskusie," dodal minister Ján Mičovský.

Na stretnutí sa zúčastnili minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík, generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Matej Vigoda a poverený riaditeľ Odštepného závodu Lesy Slovenskej republiky - Revúca Ján Vavrek.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood