Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Kalendár veľtrhov a výstav 2020 - Dodatok

10-08-2020

V rámci schváleného Kalendára veľtrhov a výstav 2020 sa menia a dopĺňajú výstavy a veľtrhy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nasledovne:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

1. V časti Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike  sa vypúšťa „AGROKOMPLEX, Nitra, 20. - 23. august 2020“ a Festival národných špecialít, Nitra, 20. - 23. august 2020“,

a nahrádza nasledovne:

V časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike“ sa dopĺňa výstava Potulky vidiekom, Nitra, 10. - 13. september 2020.

2. V časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike sa vypúšťa výstava NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT, Nitra (2020)

a nahrádza nasledovne:

V časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike“ sa dopĺňa výstava Potulky vidiekom – expozícia ŽV, Nitra, 10. - 13. september 2020.

3. V časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike – poľnohospodárske a potravinárske výstavy (sekcia poľnohospodárstva) sa vypúšťa výstava Ovenálie 2020, Východná, 14. jún 2020 z dôvodu pandémie COVID-19.

a nahrádza nasledovne:

V časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike“ sa dopĺňa výstava Danube Wine Challenge, Chateau Béla, Belá,  18. - 22.11.2020. 

 4. V časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike“ sa vypúšťa výstava Záhradkár 2020,  Trenčín, 15. - 19. apríl 2020

V časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike  sa vypúšťa výstava Jahrada 2020, Trenčín, 09. - 10. október 2020

V časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike – poľnohospodárske a potravinárske výstavy (sekcia poľnohospodárstva) sa dopĺňa výstava Jeseň v záhrade 2020, Trenčín, 9. – 11. október 2020

5. V časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike došlo k  zmene termínu pri výstave Celoslovenské dni poľa 2020, Dvory nad Žitavou, 02. - 03.06.2020. Výstava prebiehala od 3.06. do 3.07.2020.

  Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

6. V časti „Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike“ sa vypúšťajú nasledovné výstavy:

  • Chovateľský deň ošípaných, Nitra, máj 2020
  • Šampionát holsteinského plemena SR, Nitra, september 2020
  • Chovateľský deň v Skanzene, Vychylovka, 19.07.2020      

7. V časti „Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike“ sa výstava Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň, máj 2020 z dôvodu pandémie COVID-19 presúva na nový termín v septembri.

8. V časti „Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike“ sa Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica, 12.06.2020 z dôvodu pandémie COVID-19 presunula na termín 10.06.2020.

9. V časti „Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike“ sa Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Prešov, máj 2020 z dôvodu pandémie COVID-19 presúva na termín v septembri.

Odôvodnenie:

Zmeny boli vykonané v nadväznosti na preventívne opatrenia prijaté na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Podujatia sú zrušené alebo presunuté  z dôvodu pandémie COVID-19.

Zahraničné výstavy a veľtrhy
- potravinárske a poľnohospodárske výstavy

10. V časti „Zahraničné výstavy“ sa výstava Alimentaria, Barcelona, Španielsko, 20. – 23.04.2020 z dôvodu pandémie COVID-19 presúva na nový termín 17. - 20.05.2021 a vypúšťa sa z Kalendára veľtrhov a výstav 2020.

11. V časti „Zahraničné výstavy“ dochádza z dôvodu formálnych chýb k nasledovným zmenám:

  • zmena dátumu výstavy CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO, 5. - 10.11.2010, Čína, Šanghaj na 5. - 10.11.2020
  • zmena miesta konania výstavy Riga Food, Riga, Litva, 9. – 12.09.2020 na Riga, Lotyšsko
  • zmena termínu výstavy SIAL Paríž, Francúzsko, 19. – 22. 10. 2020 na 18. – 22.10.2020

12. V  časti „Zahraničné výstavy“ sa výstava CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO, 5. - 10.11.2020, Čína, Šanghaji vyraďuje z navrhovaného Kalendára veľtrhov a výstav z dôvodu, že sa neočakáva účasť slovenských vystavovateľov v danej krajine. Na základe zverejnených údajov na stránke MZVaEZ SR Čínska ľudová republika postupne sprísňuje karanténe opatrenia pre určité provincie.

13. V časti „Zahraničné výstavy“ sa vypúšťa výstava  „ExCeL London - Natural & Organic Products Europe, Londýn, 19. - 20.04.2020“, ktorá bola zrušená v súvislosti s pandémiou COVID-19.

14. V časti  „Zahraničné výstavy“ sa vypúšťa výstava SIAL Paríž, Francúzsko, 18-22.10.2020, ktorá bola preložená na nový termín 15. - 19.10.2022 , ktorá bola zrušená v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Odôvodnenie:

Zmeny bola vykonaná v nadväznosti na preventívne opatrenia prijaté na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Podujatia sú zrušené alebo presunuté  z dôvodu pandémie COVID-19.

15. V  časti „Zahraničné výstavy“ sa výstava PLMA, Amsterdam 2020, Holandsko, ktorej termín bol preložený z pôvodného termínu 26. 5. - 27.05.2020 na termín 2. - 3.12.2020 vypúšťa.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na termín uskutočnenia výstavy sa vypúšťa výstava z Kalendára, nakoľko by mohlo byť ohrozené vyplácanie celej schémy MP DM č.3/2014 v znení Dodatku č.3, kôli administrácii žiadostí o dotáciou vzhľadom na to, že vyplácanie dotácie musí byť ukončené do 15.decembra 2020. Zmena bola vykonaná v nadväznosti na preventívne opatrenia prijaté na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19.

 

Aktualizovaný Kalendár veľtrhov a výstav 2020 so zapracovanými zmenami:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike
- poľnohospodárske a potravinárske  výstavy:

1.  GASTRA & KULINÁRIA, Nitra, 11. - 14.11.2020
2.  Potulky vidiekom, Nitra, 10. – 13.09.2020
3.  Kôň 2020, Trenčín, 12. 09. 2020
4.  Celoslovenské dni poľa 2020, Dvory nad Žitavou, 03.6. - 03.07.2020
5. Jeseň v záhrade 2020, Trenčín, 9. – 11.10.2020
6.  Celoštátna výstava zvierat 2020, Nitra, 28. - 29.11.2020
7.  Demeter, 23.10.2020
8.  Danube Wine Challenge, Belá, 18. - 22.11.2020
9.  Potulky vidiekom - expozícia ŽV, Nitra, 10. – 13.09.2020

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike
- poľnohospodárske výstavy:

1. Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň, september 2020
2. Stredoslovenská výstava koní, Podzámčok, 01.09.2020
3. Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica, 10.06.2020
4. Chovateľský deň mäsových plemien – Východ Medzianky, september 2020
5. Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Prešov, september 2020

Zahraničné výstavy a veľtrhy
- potravinárske a poľnohospodárske výstavy:

1. GRÜNE WOCHE Berlín, Nemecko, 17. - 26.01.2020
2. BIOFACH Norimberg, Nemecko, 12. - 15.02.2020
3. GULFOOD Dubaj, Spojené arabské emiráty, 16. - 20.02.2020
4. Riga Food, Riga, Lotyšsko, 9. – 12.09.2020
5. WORLD FOOD Moskva, Rusko, 22. - 25.09.2020


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood