Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Konferencia ministrov poľnohospodárstva Africkej únie a Európskej únie

04-07-2023

V poradí piata Konferencia ministrov poľnohospodárstva Africkej únie a Európskej únie sa uskutočnila dňa 30. júna 2023 v priestoroch FAO v Ríme, témou boli Odolné potravinové systémy a udržateľné odbytové reťazce. Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Martin Kováč.

Konferencia pozostávala z plenárnej diskusie a štyroch paralelne prebiehajúcich panelových diskusií na vysokej úrovni. Štátny tajomník Martin Kováč vystúpil v paneli s názvom Klimatická odolnosť agropotravinárskych systémov. Vo svojom príspevku zdôraznil prítomným krajinám dôležitosť obnovy a monitorovania malých vodných cyklov a vodozádržnej kapacity pôdy na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni, keďže môžu významnou mierou prispieť k riešeniu klimatických rizík a odolnosti agropotravinárskych systémov. 

Plenárnu diskusiu otvoril eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski, komisárka pre vidiek a poľnohospodárstvo Africkej únie Josefa Sacko, generálny riaditeľ FAO Qu Dongyu, priestor dostali zástupcovia farmárskych združení i výskumných inštitúcií.

Partnerstvo EÚ-AÚ predstavuje formálny politický proces, prostredníctvom ktorého EÚ a africké krajiny spolupracujú, zapájajú sa do politických dialógov, definujú vzájomné vzťahy a určujú prioritné oblasti spolupráce. Predchádzajúce Konferencie ministrov EÚ a AÚ zaviedli zásadu podpory politického dialógu ako nástroja pre rozvoj. Zabezpečenie dostupnosti potravín a odolnosti potravinových systémov na oboch kontinentoch vyžaduje posilnenie produkčných systémov, čo je možné podporiť riešením systémových kríz a vytvorením prostredia využívajúceho digitálne technológie. Dosiahnutie udržateľnejších a odolnejších potravinových systémov je rozhodujúce pre splnenie cieľov v oblasti klímy a biodiverzity, ako aj na zmiernenie dopadov súčasných a budúcich kríz.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood