Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Konferencia OSN o vode

30-03-2023

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč sa zúčastnil historicky najväčšej Konferencie OSN o vode od roku 1977.

Konferencia OSN o vode, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. – 24. marca 2023 v centrále OSN v New Yorku, USA, bola historickým momentom pre komplexné vyhodnotenie a urýchlenie implementácie šiesteho cieľa OSN v oblasti udržateľného rozvoja, ktorým je zabezpečenie všeobecného a spravodlivého prístupu k pitnej vode a sanitácii. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 10 000 účastníkov, medzi nimi svetoví lídri, zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikatelia, vedci a akademici. Výstupom z konferencie je vyše 700 záväzkov (Voluntary Commitments) zhrnutých v dokumente s názvom Water Action Agenda.

Delegáciu SR na Konferencii OSN o vode viedol Ján Budaj, minister životného prostredia SR, alternátom vedúceho delegácie bol Martin Kováč, štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

MPRV SR pripravilo pri príležitosti konferencie odborný materiál Bielu knihu (Water for Climate Healing – A New Water Paradigm White Paper), ktorá poskytuje informácie o fungovaní vodného cyklu a tiež odborné odporúčania ako obnoviť vodný cyklus, prostredníctvom obnovy malých vodných cyklov na kontinentoch. Materiál sa opiera o vedecké bádanie, inžinierske a praktické skúsenosti za tri desaťročia, prakticky overené tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč vystúpil v dvoch interaktívnych dialógoch s názvom Voda pre trvalo udržateľný rozvoj: oceňovanie vody, prepojenie/nexus voda-energia-potraviny, Akčná dekáda pre vodu a na side evente UNCCD s názvom „Odolnosť voči suchu a trvalo udržateľné hospodárenie s pôdou“.

Vo svojich príspevkoch vyzdvihol najmä kľúčové riešenia pre zastavenie vysušovania kontinentov, stúpanie hladín oceánov a návratu stratenej vody do krajiny pre plnenie ekosystémových služieb prostredníctvom funkčných malých vodných cyklov. „Ekosystémovým zadržiavaním dažďovej vody v krajine obnovujeme vodné zdroje, chránime obyvateľstvo pre povodňami a suchom, zvyšujeme úrodnosť pôdy prostredníctvom ukladania uhlíka do pôdy, posilňujeme biodiverzitu, posilňujeme lokálnu ekonomiku a zvyšujeme produkciu potravín, biomasy a zmierňujeme výkyvy počasia s poklesom priemerných teplôt,“ uviedol M. Kováč. Zároveň zdôraznil, že získané poznatky je nevyhnutné premietnuť do systémovej politiky ochrany pôdy, vody a financovania ekosystémových služieb v krajine.

ŠTAT absolvoval viacero bilaterálnych stretnutí s predsedom VZ OSN Csabom Kőrösim, radcom predsedu vlády Rumunska pre témy trvalo udržateľného rozvoja Lászlóm Borbélym, so zástupkyňou výkonného tajomníka UNCCD Andreou Meza a riaditeľom divízie pre pôdu a vodu FAO Li Lifengom.

Externé linky:

Interaktívne dialógy:

Water for Sustainable Development: Valuing Water, Water-Energy-Food Nexus and Sustainable Economic and Urban Development

Vystúpenie štátneho tajomníka (2:28:26): 

https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/interactive-dialogue-2

Water Action Decade: accelerating the implementation of the objectives of the Decade, including through the United Nations Secretary-General’s Plan: Water Action Decade 2018–2028

Vystúpenie štátneho tajomníka (1:57:53):

https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/interactive-dialogue-5

UNCCD Side event: Drought resilience and sustainable land management

Vystúpenie štátneho tajomníka (1:35:20): 

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2503451/embedPlaykitJs/uiconf_id/49754663?iframeembed=true&entry_id=1_svn4ljus


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood