Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Lesy potrebujeme všetci

08-01-2021

Počas núdzového stavu majú obyvatelia Slovenska povolený pohyb v prírode, ale len v rámci svojho okresu. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zaznamenalo v posledných dňoch zvýšenú koncentráciu návštevníkov na atraktívnych prírodných miestach. Boli sme svedkami ako sa s príchodom snehu na Troch kráľov ľudia združovali na Kolibe, Kamzíku, ale aj na iných lokalitách na Slovensku.

MPRV SR preto vyzýva všetkých návštevníkov prírody k ohľaduplnosti a k dodržiavaniu predpisov, ktoré platia na úseku lesného hospodárstva, ochrany prírody, poľovníctva a v súvislosti s pandémiou tiež zdravotníctva.

„Sme radi, že ľudia vyhľadávajú les pre rekreačné účely, čím vlastne priamo využívajú tzv. mimoprodukčné rekreačné funkcie lesov. Chcem poukázať na význam lesníckej práce, do ktorej patrí starostlivosť o lesné porasty, ktoré verejnosť vyhľadáva. Prioritou rezortu je prechádzať na prírode blízke hospodárenie, ktoré rekreačné funkcie lesa ešte viac zefektívni,"  vyjadril sa Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

„V týchto kritických dňoch si obzvlášť uvedomujeme, čo pre nás les znamená. To, ako les vyzerá, je výsledok práce celých generácií lesníkov, ktorí sa oň starajú, a tým napĺňajú naše predstavy aj o rekreačnej funkcii lesa," poznamenal poverený generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Tomáš Čuka.

Neoddeliteľnou súčasťou práce lesníkov je financovanie a udržiavanie infraštruktúry a tiež lesných ciest a chodníkov, ktoré okrem lesného hospodárstva slúžia pre návštevníkov lesa, bežkárskemu športu či cykloturistike tak, aby bol pohyb v prírode pohodlný a bezpečný. Vďaka možnosti voľného pohybu v prírode MPRV SR zdôrazňuje, že každý les má svojho vlastníka a správcu.

„Turisti musia byť obozretní a ohľaduplní aj v tomto období. Predovšetkým v zime prebieha ťažba dreva, z ktorého sa vyrába široká škála tovarov a tiež sem spadá hlavná sezóna lovu - regulácie stavov zveri. Nielen štátne lesy, ale aj neštátne sa podieľajú na lesnej infraštruktúre – budujú altánky, ohniská, chodníky," zdôraznil Milan Ovseník, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.

„Apelujeme preto na všetkých návštevníkov lesa, aby sa navzájom rešpektovali. Les a jeho infraštruktúru  využíva široký okruh záujmových skupín najmä: vlastníci, lesníci, robotníci, ochranári, poľovníci, turisti, poľnohospodári, správcovia inžinierskych sietí a telekomunikačných objektov, chatári či záchranné zložky," povedal Michal Tomčík.

Vzhľadom na to, že záujem o mimoprodukčné rekreačné funkcie enormne narastá, je potrebné zdôrazniť, že starostlivosť o les a infraštruktúru je v celom rozsahu v réžii lesných podnikov. Jednou z priorít poddimenzovaného rezortu je preto získať financie na dobudovanie kapacít, ktoré skvalitnia a zefektívnia najmä rekreačné funkcie.

V súvislosti so situáciou je potrebné prispôsobiť svoje správanie, tak aby neviedlo ku konfliktným situáciám, vzájomným obmedzeniam a riziku šírenia nákazy Covid-19.

Aj v Tatranskom a Pieninskom národnom parku zaznamenali v týchto dňoch nebývalý záujem verejnosti o návštevu prírodného prostredia. Ľudia sa pohybujú nielen na tradičných miestach ako napríklad Štrbské pleso, Popradské pleso, Tatranská Polianka, dolina Kežmarskej Bielej vody, Prielom Dunajca či oblasť Zverovky v Roháčoch, ale aj inde, kde nie sú vyznačené turistické chodníky, ale sú tam lesné cesty s cyklotrasami.

„Na jednej strane nás veľmi teší, že ľudia navštevujú územie spravované práve našou organizáciou Štátne lesy TANAP-u, na druhej strane vyzývame všetkých návštevníkov, aby boli ohľaduplní najmä pri parkovaní vozidiel a neblokovali pri vjazdoch ostatných oprávnených užívateľov účelových lesných komunikácií. Menej navštevovanou je v tomto období oblasť Tatranskej Javoriny, ktorá je trochu viac vzdialená od návštevníkmi vyhľadávaných turistických centier," doplnil Ján Marhefka, riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u. 

LESY SR majú v každom regióne tipy na výlety na menej známe miesta 

„Na západnom Slovensku odporúčame navštíviť Lesnícky náučný chodník Gazárka – Lásek. Jeho trasa vedie prevažne borovicovými lesmi rastúcimi na piesočných dunách Záhorskej nížiny. Na východe sú to napríklad Sobranecké kúpele, ktoré boli v minulosti vyhľadávané," dopĺňa Tomáš Čuka. 

V blízkosti Banskej Bystrice patrí medzi menej vyhľadávaný aj lesnícky náučný chodník Jelenská – Špania Dolina, ktorý okrem odkazu Jozefa Dekreta Matejovie nesie informácie aj o baníckej minulosti špaňodolinskej oblasti.

Počas pandémie žijeme viac v online svete. A ten nám môže pomôcť nájsť také miesta na turistiku, ktoré nie sú preplnené turistami, sú menej známe a pritom krásne. Prehľad významných lesníckych miest, náučných chodníkov a tipov na výlet môžete nájsť aj na webovej stránke štátneho podniku LESY SR.

https://www.lesy.sk/https:/www.lesy.sk/naucne-chodniky/

https://www.lesy.sk/vyznamne-lesnicke-miesta/

https://hiking.sk/hk/ar/6124/vyberte_si_turu_vo_vasom_okrese.html?ref=dn%3Fref%3Dmwat&fbclid=IwAR0KiI5oRttVAFR15nbi8oBkdnbe4_8b4HJQ9ycEXzGYSZzoEk0557fQeWc


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood