Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Lov sluky lesnej v roku 2010

16-03-2010

Čas lovu sluky lesnej je upravený vo vykonávacom právnom predpise č. 344/2009 Z. z. k zákonu o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v čase od 1. októbra do 30. novembra. Takto stanovená doba lovu sluky lesnej plne transponuje článok 7 smernice rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v roku 2010, po dôkladnom zvážení všetkých podmienok potrebných na vydanie mimoriadneho povolenia lovu sluky lesnej v čase jej ochrany, nevydá povolenie na jej mimoriadny lov podľa § 57 ods. 1 zákona o poľovníctve.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood