Facebook Statistics

Aktuality

Matečná rokovala s nórskou ministerkou o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch i limitovaní veľkosti fariem

24-10-2019

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a limitovanie veľkostí fariem boli témami rokovania Gabriely Matečnej, podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS) a Olaug Vervik Bollestadovej, ministerky poľnohospodárstva a potravín Nórskeho kráľovstva.

  • Nórsko dokáže vyťažiť najviac 15 miliónov kubíkov dreva udržateľným spôsobom
  • V Nórsku limitujú veľkosti fariem zo zákona
  • Gabriela Matečná pozvala nórsku ministerku na návštevu Slovenska, aby rokovali aj o znižovaní uhlíkovej stopy v poľnohospodárstve a lesníctve

„Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je aktuálna téma, ktorá sa netýka len Slovenska, ale aj Nórska. V Nórsku slúži výrazná väčšina lesov na hospodárske účely, čo je vidieť aj na architektúre, drevo je jej základným prvkom. Udržateľným spôsobom pritom dokážu v Nórsku vyťažiť najviac len 15 miliónov kubíkov dreva ročne. Spoločne sme sa preto s pani ministerkou dohodli na spolupráci našich špičkových lesníckych expertov, aby sme túto tému detailnejšie prepracovali a vymenili si skúsenosti. Slovensko má veľký potenciál aj v oblasti nízkoenergetických budov z dreva,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podpredsedníčka SNS.

Témou rokovania bola aj problematika národnej regulácie v oblasti veľkosti fariem pre ošípané. Nórsko totiž limituje veľkosť fariem a nerobí výnimky z dôvodu potreby rovnosti hospodárskej súťaže. „Megafarmy na ošípané, ktoré sú aktuálne témami na slovenskom vidieku, je potrebné systematicky riešiť. Poľnohospodárstvo potrebujeme, ale Slovensko musí mať pravidlá, aby obyvatelia neboli nútení protestovať proti takýmto megaprojektom, za ktorými stoja aj opoziční politici. Zvyšovanie našej potravinovej sebestačnosti musí mať racionálnu mieru,“ uviedla Gabriela Matečná.

Podpredsedníčka slovenskej vlády zároveň pozvala nórsku ministerku na návštevu Slovenska, aby spolu diskutovali aj o znižovaní uhlíkovej stopy v poľnohospodárstve a príspevku, ktoré k znižovaniu skleníkových plynov v atmosfére prináša aktívne lesníctvo.