Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Matečná: Slovensko sa musí začať pripravovať na nízkouhlíkové, udržateľné biohospodárstvo

23-05-2017

Ministri poľnohospodárstva krajín Európskej únie rokovali v hlavnom meste Malty o dopade klimatických zmien, zdrojoch pitnej vody a výzvach, ktoré z nich vyplynú pre zásobovanie obyvateľov Európskej únie potravinami.

  • Priemysel urýchľuje negatívne klimatické zmeny – poľnohospodárstvo, lesníctvo a vidiek ich dokážu zmierňovať
  • Prechod slovenského hospodárstva na udržateľné, nízko-uhlíkové biohospodárstvo
  • Zavádzanie agrolesníctva - kombinovanie pestovania drevín s poľnohospodárskou produkciou

„Klimatické zmeny, obdobia sucha striedajúce sa s povodňami a obdobiami dažďov, či výkyvmi teplôt robia problémy v celej Európe. Nájsť spoločné európske riešenie na zabrzdenie a zníženie klimatických zmien je veľmi dôležité. Na rozdiel od priemyslu urýchľujúceho klimatické zmeny, práve udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a vidiek ponúkajú významný potenciál na ich zmierňovanie,“ povedala ministerka Gabriela Matečná.

Ministri sa zaoberali dopadmi klimatických zmien a vody na poľnohospodárstvo a opatreniami na znižovanie ich vplyvu. Až 70 % zdrojov pitnej vody je využívanej práve v poľnohospodárstve na dopestovanie potravín. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ by preto mala adekvátne reagovať a zamerať sa na efektívne hospodárenie s vodnými zdrojmi a podporovať opatrenia na predchádzanie nepriaznivým zmenám klímy. Nevyhnutná je i podpora a prepojenie výskumu a poľnohospodárstva.

„Za správny prístup Slovenska k zmierňovaniu dopadov klimatických zmien považujem biodiverzitu v poľnohospodárskej produkcii a zavádzanie agrolesníckych systémov hospodárenia na poľnohospodárskej i lesnej pôde, čiže kombinovanie pestovania drevín s poľnohospodárskou produkciou. Zvýšenú pozornosť musíme venovať aj zabraňovaniu degradácie pôdy a krajiny, ktoré sú nebezpečným následkom nevhodného manažovania vody v krajine,“ zdôraznila G. Matečná.

Strednodobým cieľom MPRV SR pod vedením ministerky Gabriely Matečnej (nom. SNS) bude preto prechod na nízkouhlíkové, udržateľné biohospodárstvo, ktoré bude zahŕňať celý produkčný cyklus na Slovensku. Od zasadenia plodiny až po dodanie hotovej potraviny spotrebiteľovi a od zasadenia stromu, až po dodanie drevovýrobku, či drevodomu zákazníkovi. Všetky časti tohto cyklu by pritom mali byť realizované na Slovensku.

VIDEO v hi-res nájdete tu: https://drive.google.com/open?id=0B89maQcghWdXc1hOTEFCRjZmOEk


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood