Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Bíreš rokoval v Bruseli o ukrajinskom obilí

20-09-2023

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Jozef Bíreš sa 19. septembra 2023 v Bruseli zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Hlavnou témou rokovania ministeriek a ministrov členských štátov Európskej únie bola obchodná politika EÚ v poľnohospodárskej oblasti. Pozornosť sa v tejto súvislosti sústredila najmä na rozhodnutie Európskej komisie nepredĺžiť zákaz dovozu ukrajinského obilia do piatich prihraničných členských štátov, vrátane Slovenska.    

Minister Jozef Bíreš počas svojho vystúpenia pripomenul, že prijatie zákazu dovozov v máji prinieslo zmiernenie napätia na slovenskom trhu s obilninami a olejninami. Zdôraznil, že zákaz nijakým spôsobom neobmedzil tranzit komodít do tretích krajín, ktorý za posledné mesiace naopak zásadne rástol. Podľa ministra je to dôkaz, že prijatie a uplatňovanie zákazu bolo správnym krokom, ktorý priniesol ochranu poľnohospodárov v prihraničných členských štátoch a posilnil pôvodný zámer vyvážať obilie z Ukrajiny do tretích krajín, ktoré ho najviac potrebujú.

Minister Bíreš preto počas rokovania vyjadril nesúhlas s nepredĺžením zákazu dovozu zo strany Komisie a kolegov a Komisiu informoval, že Slovensko (rovnako ako Poľsko a Maďarsko) pristúpilo k národnému opatreniu zakazujúcemu dovoz štyroch ukrajinských agrokomodít. Podľa J. Bíreša ide o prirodzenú reakciu v snahe chrániť národný trh pred nadmerným dovozom komodít z Ukrajiny.

„Rozhodnutie Komisie nepredĺžiť zákaz dovozov by spôsobilo opätovné zaplavenie nášho trhu lacným ukrajinským obilím, čo by malo za následok kolaps v pre nás tak dôležitom sektore obilnín. Toto sme v žiadnom prípade nemohli dopustiť. Slovensko preto nemalo inú možnosť ako prijať opatrenie na národnej úrovni. Jednostranné opatrenie (zákaz dovozu) budeme uplatňovať, pokiaľ mechanizmus garancie zo strany Ukrajiny nebude vyhodnotený a nebudú záruky, že dovozy sú pod kontrolou ,“ informoval ministrov a Komisiu počas zasadnutia Rady AGRIFISH.  

Ako riešenie situácie pre prihraničné členské štáty, Ukrajina navrhla mechanizmus garancie kontroly dovozu obilia na základe vývozných licencií. Podľa ministra Bíreša tento návrh prišiel neskoro, pričom mohol byť prihraničným členským štátom zaslaný pred samotným zrušením embarga, čo by nám dalo možnosť jeho analýzy. Komisia mala následne zaviesť prechodné obdobie, aby sa tento mechanizmus otestoval, či je účinný a či zabráni nekontrolovaným dovozom. Minister v tejto súvislosti dodal: “Naše stanovisko je, že jednostranné opatrenia budeme uplatňovať, pokiaľ mechanizmus garancie zo strany Ukrajiny nebude vyhodnotený a nebudú záruky, že dovozy sú pod kontrolou.”


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood