Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Bíreš v Bruseli žiadal o predĺženie dohody o obmedzení dovozu ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie a urýchlené poskytnutie finančnej pomoci pre Slovensko

31-05-2023

Téma dovozov poľnohospodárskej produkcie dominovala aj májovému zasadnutiu Rady ministrov, ktorého sa v utorok (30. 5. 2023) premiérovo zúčastnil novovymenovaný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prof. Jozef Bíreš.

Ministri sa v rámci diskusie o aktuálnej situácii na trhu zamerali najmä na aktuálne uplatňovanie a efektívnosť výnimočného opatrenia Komisie, ktorým sa do 5. júna zakázal dovoz pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien z Ukrajiny na trhy piatich členských štátov, vrátane Slovenska. Delegácie sa zároveň informovali o priebehu schvaľovacieho procesu druhého podporného balíka Komisie v hodnote 100 mil. EUR pre najviac zasiahnuté členské štáty.

Minister Bíreš na úvod svojho vystúpenia informoval o náročnej situácii, ktorej čelia slovenskí poľnohospodári v súvislosti s dovozom lacnej poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny. Podľa ministra majú poľnohospodári problém najmä s odbytom vlastnej produkcie, pričom o výkup ich obilia nie je záujem a ak aj áno, ceny nepokrývajú ich náklady a nezabezpečujú im potrebný príjem na prežitie. V tejto súvislosti ocenil prijatie výnimočného opatrenia Komisie, zároveň však doplnil, že: z pohľadu Slovenska ide len o čiastočné riešenie problému, ktoré má navyše iba dočasný charakter. Opatrenie preto nepovažujeme za uspokojivé riešenie pre prihraničné členské štáty, nakoľko po prechode z národných opatrení evidujeme opätovný príliv ukrajinskej produkcie na náš trh.“  Podľa ministra je preto predĺženie výnimočného opatrenia, minimálne do konca roka a bez výnimky pre staršie kontrakty, absolútnou nevyhnutnosťou.

Minister Bíreš sa zároveň vyjadril aj k navrhovanému podpornému balíku pomoci pre päť najviac zasiahnutých členských štátov, v rámci ktorého bolo Slovensku alokovaných 5,2 mil. EUR. Poskytnutie financií bolo podmienené stiahnutím unilaterálnych zákazov dovozov z Ukrajiny, k čomu už štyri krajiny vrátane Slovenska pristúpili. Maďarsko zatiaľ nezrušilo svoje unilaterálne národné opatrenie, a preto sa  konečné schválenie poskytnutia pomoci naďalej odďaľuje. Slovenský minister preto vyjadril znepokojenie nad tempom schvaľovacieho procesu pomoci, ako aj nad jej samotnou výškou. Zároveň Komisiu požiadal o jej urýchlené schválenie. „Rád by som upozornil, že Slovensko splnilo všetky požiadavky Komisie, a to vrátane stiahnutia nášho opatrenia, ktoré sa medzičasom ukázalo ako najefektívnejší spôsob zabezpečenia plynulého transportu tovaru cez naše územie“, doplnil J. Bíreš.

Minister však ubezpečil prítomného ukrajinského ministra poľnohospodárstva M. Solskyiho o pokračujúcej podpore Ukrajiny a jej poľnohospodárov zo strany Slovenska. Zopakoval, že cieľom Slovenska je podporovať neprerušený transport poľnohospodárskej produkcie cez naše územie do tretích krajín, ako aj do ostatných 22 členských štátov Únie.

Minister sa téme dovozov poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny a jej vplyvu na slovenských poľnohospodárov venoval aj počas bilaterálneho rokovania s komisárom pre poľnohospodárstvo J. Wojciechowskim, ktoré sa uskutočnilo na okraj zasadnutia Rady ministrov. Stretnutie sa okrem tejto témy venovalo aj dosiahnutému pokroku v ozdravnom procese PPA, ako aj plánovaným modifikáciám slovenského Strategického plánu 2023 - 2027.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood