Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Jozef Bíreš udelil ceny Zlatý kosák v kategórii živočíšna výroba

21-08-2023

Predposledný deň 48. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex priniesol oceňovanie najlepších exponátov v kategórii živočíšna výroba a vyhodnotenie šampiónov 16. Národnej výstavy hospodárskych zvierat.

Tento rok priviezli chovatelia a 7 národných chovateľských zväzov vyše 600 kusov zvierat. Ocenenie NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š. p. agrokomplex Zlatý kosák pre vystavovateľov za výstavné kusy hospodárskych zvierat na aktuálnej 48. medzinárodnej výstave Agrokomplex, udelili minister Jozef Bíreš a riaditeľ agrokomplexu Jozef Pavle.

ZLATÝ KOSÁK

Poradie exponátov podľa odovzdania prihlášky:

1.      Názov prihláseného exponátu: Plemenné jarky z experimentálneho chovu berrichone du cher a dorper

Názov vystavovateľa: KEĽO A SYNOVIA s.r.o.

 

2.      Názov prihláseného exponátu: Novovyšlachtené farebné rázy oravka čierna, pásikovaná, rodovosfarbená a zdrobnená rodovosfarbená

Názov vystavovateľa: Klub chovateľov Oraviek – Slovenský zväz chovateľov

 

3.      Názov prihláseného exponátu: Kolekcia zvierat charolais a ich krížence

Názov vystavovateľa: AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo

 

4.      Názov prihláseného exponátu: Hovädzí dobytok plemena simentál mäsový

Názov vystavovateľa: MOVIS-AGRO, AK, spol. s.r.o.

 

5.      Názov prihláseného exponátu: Výkrmové jalovice – využitie heterózneho efektu F1 generácie 

Názov vystavovateľa: BULLY spol. s.r.o.

 

6.      Názov prihláseného exponátu: Kolekcia jalovíc pinzgauského plemena z chovu bez trhovej produkcie mlieka

Názov vystavovateľa: Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré

 

7.      Názov prihláseného exponátu: Kolekcia holsteinských plemeníc

Názov vystavovateľa: Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

 

8.      Názov prihláseného exponátu: Kolekcia plemenných zvierat charolais

Názov vystavovateľa: Pomichal & Charolais kft.

 

CENA RIADITEĽA AGROKOMPLEXU

Názov prihláseného exponátu: Kolekcia zvierat aubrac a ich krížence

Názov vystavovateľa: Agro Ladzany s.r.o.

                  

Výsledky hodnotenia zvierat na Národnej výstave hospodárskych zvierat v rámci výstavy Agrokomplex Nitra 2023.

za kategóriu zvierat - hovädzí dobytok - holstein

 

Najlepšie kravy plemena holstein

 

Šampiónka plemena

chovateľovi Poľnohospodár Nové Zámky a.s. za kravu SK000813286779 plemena holsteinského

II. miesto

chovateľovi Pernecká agrárna spol. s r.o., za kravu SK000813311078 plemena holsteinského

Krava s najlepším vemenom 

chovateľovi Pernecká agrárna spol. s r.o., za kravu SK000813311078  plemena holsteinského

Kategória jalovice

I. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Kukučínov, za jalovicu SK000813725581 plemena holsteinského

II. miesto

Chovateľovi Poľnohospodár Nové Zámky a.s. za jalovicu SK000813647218 plemena holsteinského

III. miesto

chovateľovi  Poľnohospodárske družstvo “Radošinka“ za jalovicu SK000813774090 plemena holsteinského

 

za kategóriu zvierat – kone

 

Šampión výstavy

majiteľovi Andrej Fogada, za   kobylu 4602 Hochberg Schaunitz-92 Verzia, plemena norik muránsky

 

Žrebce

I. miesto

majiteľovi Ľuboš Dobrotka, za žrebca 3818 Neugot z Netolic III (NN I-57) Oidipus, plemena norik muránsky

 

Kobyly

Plemeno furioso

I. miesto

majiteľovi Ing. Katarína Žiaková, za kobylu Furioso XXX-30 SK Red Frederika  plemena furioso

Chladnokrvné  kobyly

I. miesto

majiteľovi Andrej Fogada, za kobylu 4602 Hochberg Schaunitz-92 Verzia, plemena norik muránsky

Pony  kobyly

I. miesto

majiteľovi Ing. Katarína Žiaková, za kobylu 034/19  Luna plemena slovenský športový pony

 

za kategóriu zvierat – mäsový dobytok

Plemenný býk mäsových plemien:

Šampión mäsových plemien

chovateľovi AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo, za plemenného býka SK 813206119 , plemena charolais

2.      miesto

chovateľovi AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo, za plemenného býka SK 813170779, plemena aubrac

3.      miesto

 chovateľovi  AGROOSIVO-ÚSVIT s.r.o. za plemenného býka SK 813028606, plemena blonde d´aquitaine

      

krava s teľaťom:

Šampiónka mäsových plemien

chovateľovi ZEMEDAR s.r.o. za kravu SK 812958826, teľa-býček SK 813927019, plemena charolais

2.       miesto

chovateľovi BULLY spol. s r.o., za kravu SK 813353622, plemena simentál mäsový a teľa-jalovička SK 813627399, kríženec Blonde d´Aquitaine x Simentál mäsový

3.       miesto

chovateľovi AGROFARMA Brvnište s.r.o., za kravu SK 812024275, teľa – jalovička SK 813906476, plemena aberdeen angus

 

plemenné jalovice mäsových plemien:

1.       miesto

chovateľovi AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo, za jalovicu SK 813520253, plemena charolais

2.       miesto

chovateľovi MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o., za jalovicu SK 813678101, plemena mäsový simentál

3.       miesto

chovateľovi AGRO Ladzany, s.r.o., Hontianske Nemce, za jalovicu SK 813347179, plemena aubrac

 

mladý býk mäsových plemien:

1.      miesto

chovateľovi AGROTREND-SHR-Vladislav Paľurik, za mladého býka SK 813639876, plemena limousine

2.   miesto

chovateľovi AGROTREND-SHR-Vladislav Paľurik, za mladého býka SK 813639878, plemena limousine

3.      miesto

chovateľovi Pomichal&Charolais kft, Charolais, za mladého býka HU 3209589608, plemena charolais

 

za kategóriu zvierat – ošípané

Šampión výstavy:

Chovateľovi Chovmat F.U. s.r.o. za kanca č. 4025 Impuls plemena biele ušľachtilé

Kance materských plemien

I. miesto

Chovateľovi Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady za kanca č. 4006 Gnist plemena biele ušľachtilé

Prasničky materských plemien

I. miesto

chovateľovi Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Lužianky za prasničky plemena landras č. 7071/74, 7074/43, 7074/48

Prasničky otcovských plemien

I. miesto

chovateľovi Chovmat F.U. s.r.o. za prasničky plemena duroc č. 498, 5404, 505

 

hybridné prasničky

I. miesto

chovateľovi  Poľnohospodárske družstvo Sokolce za hybridné prasničky BU x LA č. 6401/09, 6401/10, 6324/54

 

za kategóriu zvierat - ovce a kozy

Plemenné ovce

Plemenný baran

Šampión výstavy

chovateľovi AGRO EKO SLUŽBY s.r.o., za plemenného barana plemena cigája, SK000003758576

I. miesto

Chovateľovi Ing. Pavol Gonda za plemenného barana plemena suffolk, SK000003837451

II. miesto

Chovateľovi Agrofarma Baranec, s.r.o., za plemenného barana plemena zošľachtená valaška, SK000003819191

III. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Žemberovce, za plemenného barana plemena cigája, SK000003753248

 

Plemeno cigája

I. miesto

chovateľovi Roľnícke družstvo Látky za plemenné jarky plemena cigája  

II. miesto

chovateľovi Agrodružstvo Bystré za plemenné jarky plemena cigája

 

Plemeno zošľachtená valaška

I. miesto

chovateľovi Agrofarma Baranec, s.r.o. za plemenné jarky plemena zošľachtená valaška

II. miesto

Chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce za plemenné jahničky plemena zošľachtená valaška

 

Plemeno pôvodná valaška

I. miesto

Chovateľovi Vojtech Štulajter za plemenné jarky plemena pôvodná valaška

 
Mäsové plemená

I. miesto

chovateľovi Ing. Pavol Gonda za plemenné jarky plemena suffolk

II. miesto

chovateľovi KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. za plemenné jarky plemena berrichon du cher

 

Dojné plemená

I. miesto

chovateľovi KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. za plemenné jarky plemena lacaune

II. miesto 

chovateľovi Agrodružstvo Bystré za plemenné jarky plemena slovenská dojná ovca

 

Plemenné kozy
Plemenný cap

Šampión výstavy

Chovateľovi Marko Pardus,  za plemenného capa plemena búrska koza, SK000003736681

Plemenné kozičky

I. miesto

chovateľovi  Farma AURORA za plemenné kozičky plemena anglonúbijská koza

 

za kategóriu zvierat - hovädzí dobytok - slovenské pinzgauské

 

Kolekcia jalovíc slovenského pinzgauského plemena do 2,5 roka

I. miesto

chovateľovi  Poľnohospodárske družstvo Čingov Smižany za kolekciu zvierat plemena slovenské pinzgauské

 

Jalovice slovenské pinzgauské – mladý farmár

I. miesto

chovateľovi Farma pri rieke Koniarovce za jalovicu SK000813466445  plemena slovenské pinzgauské

 

Kolekcia slovenského pinzgauského plemena z Ekologického chovu

I. miesto

chovateľovi  Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej za kolekciu zvierat plemena slovenské pinzgauské

 
Kolekcia slovenského pinzgauského plemena – bez trhovej produkcie mlieka

I. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré  za kolekciu zvierat plemena slovenské pinzgauské

 

 

za kategóriu zvierat - hovädzí dobytok - slovenské strakaté

 

Šampiónka

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Mestečko za kravu SK000813042480 plemena slovenské strakaté

Najlepšie kravy

Plemeno slovenské strakaté

I. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Mestečko za kravu SK000813042480 plemena slovenské strakaté

II. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Kozárovce za kravu SK000813315132 plemena slovenské strakaté

 III. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Kozárovce za kravu SK000812679673 plemena slovenské strakaté

  

Krava s najlepším vemenom

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch za kravu SK000813392571 plemena slovenské strakaté

vysokoteľné jalovice

I. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Kozárovce za jalovicu SK000813516471 plemena slovenské strakaté

II. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Kozárovce za jalovicu SK000813516508 plemena slovenské strakaté

III. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Lieskovec za jalovicu SK000813568289 plemena slovenské strakaté

 

kolekcia jalovíc po býkoch

I.     miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Kozárovce za kolekciu jalovíc plemena slovenské strakaté

II. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch za kolekciu jalovíc plemena slovenské strakaté


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood