Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister pôdohospodárstva na kľúčových rokovaniach v Bruseli (nielen) o budúcnosti SPP

22-09-2020

V pondelok 21. septembra 2020 sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) v Bruseli. So svojimi kolegami prediskutoval dôležité otázky týkajúce sa nastavenia budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

V utorok 22. septembra 2020 zvolal minister Mičovský tlačový brífing, na ktorom informoval o dôležitých záveroch z rokovania. V Bruseli upozornil na fakt, že Slovensko stále nemá rovnakú úroveň priamych platieb v porovnaní s inými krajinami EÚ, pričom pravidlá platia pre všetkých rovnaké.

„Vidím, že moje vyjadrenie z nedele nebolo správne pochopené a vzbudilo v médiách emócie. A preto mi dovoľte, aby som ho uviedol na správnu mieru. Som presvedčený, a to je aj stanovisko ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, že v rámci 1. piliera musíme vyčleniť čo najvyššiu sumu na viazané platby, ktorých cieľ je zvýšiť potravinovú sebestačnosť SR, ako aj zamestnanosť na vidieku. Ide o citlivé sektory – napr. ovocie, zelenina, ovce, kozy, hovädzí dobytok. Takto som to jednoznačne prezentoval aj v Bruseli, kde som ako jediný minister požadoval vyčleniť na tento účel až 25%. To je oproti súčasnému návrhu zvýšenie viac ako dvojnásobné,“ vyjadril sa J. Mičovský, ktorý sa zasadil aj za povinnosť zjednodušovať politiky a nezaťažovať poľnohospodárov zbytočnou administratívou.

Šéf agrorezortu vyjadril všeobecnú podporu ambicióznym environmentálnym cieľom EÚ a zelenej architektúre, ktorej pilierom má byť okrem iného aj zavedenie ekoschém. Zelená architektúra prispeje k zvýšeniu biodiverzity, fragmentácii monokultúr a výsadbe krajinných prvkov. Pri nastaveniach ekoschém požiadal o čo najväčšiu flexibilitu pre Slovensko tak, aby boli prostriedky využité v maximálnej možnej miere a nehrozilo by, že by sme prišli o finančné zdroje.

„Rovnako som v Bruseli podporil sebestačnosť proteínových plodín. Pričom opäť ako jediný minister som sa vyjadril, aby to neboli plodiny GMO,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na okraj Rady sa minister stretol aj so svojim českým kolegom ministrom poľnohospodárstva Miroslavom Tomanom, s ktorým prediskutoval prioritné témy v rámci SPP. Toman požiadal o podporu ich požiadaviek týkajúcich sa prijatia mimoriadnych opatrení na riešenie problémov v sektore bravčového mäsa, zavedenia zákazu chovu v obohatených klietkach harmonizovaným spôsobom v celej EÚ, a to v roku 2030, a podporu dobrovoľného označovania výživovej hodnoty na prednej strane balenia potravín. Minister Mičovský uvítal skúsenosti českej strany týkajúce sa boja proti africkému moru ošípaných, keďže Slovensko v súčasnosti čelí jeho šíreniu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood