Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Richard Takáč v Ríme aj o problematike potravinového odpadu

30-01-2024

Rím, 30. januára 2024 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč počas zahraničnej pracovnej cesty v Taliansku navštívil sídlo Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), stretol sa s talianskym ministrom pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov IT F. Lollobrigidom a otvoril výstavu slovenskej umelkyne upozorňujúcu na problematiku potravinového odpadu.

Počas pracovnej cesty v Ríme 25. a 26. januára 2024 navštívil minister sídlo Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorá je najväčšou špecializovanou organizáciou v systéme OSN so zameraním na potravinovú bezpečnosť a výživu. Delegáciu prijal generálny riaditeľ FAO Qu Dongyu a minister na stretnutí potvrdil záujem Slovenska o spoluprácu v rámci organizácie FAO, zdieľanie slovenských vedomostí a účasť slovenských expertov v dôležitých výkonných výboroch.

„FAO je jedinečnou odbornou organizáciou, vďaka ktorej aj Slovensko môže čerpať najnovšie poznatky v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctvam,“ uviedol minister Richard Takáč. Pozval generálneho riaditeľa FAO na návštevu Slovenska, spoločne otvorili zrekonštruovanú delegátsku miestnosť v priestoroch FAO s názvom Slovak delegates lounge a výstavu fotografií umelkyne M. Mikloškovej s názvom Oliwoodcompost, upozorňujúcej na problematiku potravinového odpadu.

Po návšteve FAO sa minister Takáč stretol s ministrom pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov IT F. Lollobrigidom a viceministrom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce IT E. Ciriellim. Partneri diskutovali o posilňovaní vzájomných vzťahov

a o aktuálnych a kľúčových témach v oblasti pôdohospodárstva, akými sú aktuálny vývoj na Ukrajine a dopady na poľnohospodársky sektor, vývoj a budúce vyhliadky SPP so zameraním sa na externú konvergenciu priamych platieb a problematika manažmentu veľkých šeliem.
V závere rokovania minister Takáč podporil iniciatívu na zápis talianskej kuchyne do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a vyzdvihol, že aj na Slovensku dbáme na ochranu našich tradičných špecialít. Rezortní partneri R. Takáč a F. Lollobrigida a viceminister Cirielli sa taktiež zúčastnili štátnej recepcie v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme, venovanej prezentácii gastronomických klenotov Slovenska so zameraním na podobnosti medzi talianskou a slovenskou kuchyňou.

Súčasťou delegácie vedenej ministrom R. Takáčom boli aj zástupcovia národného výstaviska Agrokomplex a Slovenskej poľnohospodárskej  univerzity v Nitre, ktorí s talianskymi partnermi rokovali o možnostiach budúcej spolupráce.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood