Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Takáč v Bruseli absolvoval svoje prvé rokovanie Rady ministrov a sériu rokovaní s kľúčovými partnermi

21-11-2023

Novembrovému zasadnutiu Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH) v Bruseli, ktorého sa v pondelok (20.11.) premiérovo zúčastnil novovymenovaný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, dominovala téma udelenia výnimky z pravidiel kondicionality Spoločnej poľnohospodárskej politiky (GAEC) a problematika nových genómových techník.

Ministri pôdohospodárstva členských krajín EÚ sa počas rokovania Rady venovali možnosti čiastočného predĺženia výnimky z povinnosti vyčlenenia povinného percenta pôdy na neproduktívne účely (GAEC 8). Vzhľadom na riziko pre potravinovú bezpečnosť Európska komisia výnimku schválila v júli 2022 pre kampaň v roku 2023. Keďže dôvody, pre ktoré bola výnimka udelená naďalej pretrvávajú, jednoznačne som podporil jej čiastočné predĺženie aj pre rok 2024. Zároveň som Komisiu dodatočne požiadal aj o udelenie derogácie z povinnosti rotácie plodín v rámci GAEC 7. Udelenie tejto výnimky by slovenským poľnohospodárom pomohlo vyrovnať sa s náročnými podmienkami novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky v druhom roku implementácie,“ uviedol minister Takáč.

V diskusii o nariadení o nových genómových technikách sa minister Takáč postavil na stranu členských štátov, ktoré sa pri tomto návrhu nariadenia prikláňajú k uplatňovaniu princípu predbežnej opatrnosti a vedeckého hodnotenia rizika. Komisiu a predsedníctvo Rady EÚ minister upozornil, že aj v kontexte možnej podpory návrhu je pre Slovensko kľúčové zabezpečiť najmä dôsledné označovanie až po výsledný produkt a uvítal by aj možnosť pre členský štát rozhodnúť sa, či chce pestovanie takýchto plodín povoliť.

Minister Takáč zároveň na okraj Rady ministrov absolvoval sériu rokovaní s kľúčovými partnermi.

Pondelkový program minister odštartoval stretnutím s Výkonným podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom. Cieľom rokovania bolo nadviazanie budúcej spolupráce, a to aj v súvislosti s ďalším rozvojom slovenského poľnohospodárskeho sektora.

„Prioritou novej vlády je posilnenie spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny,“ týmito slovami otvoril minister Richard Takáč stretnutie šéfov rezortov poľnohospodárstva krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko). Rokovanie bolo zamerané na aktuálne poľnohospodárske témy diskutované v rámci Rady AGRIFISH. Ministri sa navzájom informovali o pozíciách k problematike znižovania používania pesticídov, k nariadeniu o nových genómových technikách, ako aj k téme ukrajinských dovozov do EÚ. S českým ministrom poľnohospodárstva Marekom Výborným sa tiež dohodli na ďalšom bilaterálnom stretnutí, kde bude príležitosť otvoriť aj ďalšie aktuálne témy. Minister Takáč prisľúbil, že jeho prvá bilaterálna zahraničná cesta povedie do Českej republiky.

Rokovaniu ministrov piatich krajín hraničiacich s Ukrajinou (Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko) rovnako dominovala téma dovozu agrokomodít z Ukrajiny. Minister Takáč v tejto súvislosti zhodnotil, že musíme pokračovať v jednotnom postoji a zamerať sa predovšetkým na transport ukrajinskej produkcie do tretích krajín. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood