Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Takáč v Bruseli: „Nastal čas prejsť od slov k činom - situácia v agrosektore je vážna a vyžaduje si cielenú a urýchlenú podporu.“

27-02-2024

V pondelok sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč zúčastnil Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo AGRIFISH (26.2.). Išlo o kľúčové rokovanie európskych ministrov, ktorého cieľom bolo reagovať na pretrvávajúce protesty európskych farmárov a poskytnúť konkrétne návrhy riešení na požiadavky, ktoré z úst poľnohospodárov odznievali aj počas masívnej pondelkovej demonštrácie v Bruseli.

Na žiadosť Slovenska bola do programu doplnená informácia o výzve slovenských poľnohospodárov „Návrat do reality“, ktorú minister počas zasadnutia tlmočil kolegom z ostatných členských štátov EÚ a eurokomisárovi pre poľnohospodárstvo Januszovi Wojciechowskemu. Minister Takáč uznal, že viaceré požiadavky poľnohospodárov sú opodstatnené. Množstvo mimoriadne ambicióznych a, žiaľ, často nereálnych environmentálnych požiadaviek, zvyšujúce sa náklady, pretrvávajúce krízy, neriešené problémy v obchodnej politike, ako aj neúmerná administratívna záťaž viedli k polarizácii, nahromadeniu frustrácie v sektore a v konečnom dôsledku aj k existenčným problémom mnohých farmárov.

Minister poukázal aj na znižovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárov v dôsledku dovozov poľnohospodárskej produkcie z tretích krajín. Problém v tomto smere nepredstavujú iba lacné importy z krajín zoskupenia Mercosur. Oveľa závažnejší je podľa Takáča dopad dovozov z Ukrajiny na trhy prihraničných členských štátov. „Naši producenti v dôsledku nadmerných dovozov stratili svoje tradičné vývozné trhy, na čo Komisia nebola schopná adekvátne reagovať. Navrhované riešenie v podobe predĺženia dohody o liberalizácií ATM im neposkytuje dostatočnú ochranu, čo platí najmä pre sektor obilnín,“ upozornil Takáč a dodal, že Slovensko naďalej trvá na doplnení obilnín a iných citlivých komodít do automatického ochranného opatrenia. Ako možnú alternatívu vidí zvýšenie objemu kvót alebo uloženia dovozného vratného cla. „Pokiaľ Komisia nepríde s celoeurópskym riešením, ktoré nebude ohrozovať spoločný trh, potravinovú bezpečnosť EÚ a konkurencieschopnosť európskych a slovenských poľnohospodárov, Slovensko bude naďalej trvať na domácom zákaze dovozov agrokomodít z Ukrajiny,“ informoval počas zasadnutia minister Takáč.

Slovensko počas zasadnutia predstavilo zoznam konkrétnych návrhov opatrení, ktoré by mohli prispieť k zmierneniu napätia v sektore. Minister Takáč spolu s ostatnými členskými štátmi volal po predĺžení výnimiek z noriem GAEC 7 a 8, zavedení väčšej flexibility presunov v I. pilieri, znížení počtu kontrol v rámci zavádzania systému AMS, ako aj po zjednodušení systému poľnohospodárskej štatistiky. Podľa ministra Takáča je nevyhnutné vrátiť sa k pravidlu n+3, pretože len tak sa členské štáty EÚ dokážu vyhnúť znižovaniu kvality projektov a strate fondov. Prehodnotiť by sa mala aj požiadavka na zavedenie sociálnej kondicionality, ktorú do nariadenia presadil Európsky parlament.

Šéf agrorezortu na záver vyzval Komisiu, aby vykonávala analýzu vplyvu na poľnohospodárov a ich výrobné náklady vždy, keď sa zavádzajú nové pravidlá a realizujú významné zmeny. Takýmito sú napr. zmeny spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), implementácia Európskej zelenej dohody či príprava iných aj čiastkových stratégií a vízií, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú poľnohospodárske činnosti. „Kým sa neprehodnotí súčasný rámec povinností, právnych predpisov, pravidiel alebo nariadení, nemali by sa zavádzať žiadne nové opatrenia,“ dodal minister Takáč.

Som rád, že sa pripustila aj otázka otvorenia SPP. Keď sa SPP nastavovala, nebola tu taká situácia, ako je teraz. So zmenou nemôžeme čakať do roku 2028. Musíme túto legislatívu upraviť čím skôr tak, aby sme posilnili konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov. Slovensko bude ďalej apelovať na Európsku komisiu, aby čím skôr prišla s návrhmi riešení,“ uviedol minister Takáč s tým, že o výsledku rokovania bude informovať aj predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorého požiada, aby tému krízy v poľnohospodárstve otvoril na najbližšom samite lídrov V4 a zasadnutí Európskej rady.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood