Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva SR prevzalo záštitu nad veľtrhom gastronómie

16-01-2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) sa predstaví na medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO na ploche takmer 100 m2. Veľtrh otvorí 18. januára štátny tajomník MP SR Viliam Turský.

Svojou účasťou Ministerstvo vytvorilo priestor pre slovenských výrobcov, ktorí sú držiteľmi ohodnotenia udeľovaného v rámci národného programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín - Značkou kvality.

Okrem záštity nad veľtrhom prevzal minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa patronát aj nad súťažou o Najlepší bratislavský rožok a Najkrajší pletený výrobok z kysnutého cesta, ktoré na medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO organizuje Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska. Na zápolení sa zúčastní desať družstiev z Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska. Diváci môžu vidieť trojčlenné družstvá každý deň v čase konania veľtrhu (v hale A) pripravovať orechové a makové rožky, alebo zapletať cestové kreácie. Všetci súťažiaci budú mať k dispozícii 20 rovnakých ingrediencií a 4 hodiny času. Vyhodnotenie súťaže a ocenenie víťazov sa uskutoční 20. januára o 15-tej hodine. Ceny prevezme z rúk ministra pôdohospodárstva najlepší pekár – cukrár a najšikovnejšie družstvo.

Na veľtrhu sa uskutočnia aj viaceré odborné konferencie a semináre, napríklad Pekárska a cukrárska výroba, trendy vo vede a výskume, zdraviu prospešné a rizikové zložky v potrave; alebo Mazivá pre potravinársky priemysel; či Zelenina, bylinky a šaláty – dôležitá súčasť gastronómie a ďalšie. Návštevníci budú tiež môcť ochutnať špeciality talianskej kuchyne, kávu a nápoje z kávy a mnohé iné dobroty.

Jana Kaplanová
riaditeľka

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: [email protected]
www.mpsr.sk

Doplňujúce informácie

Značku kvality výrobcom udeľuje minister pôdohospodárstva SR. Ocenené výrobky musia spĺňať prísne a transparentné podmienky, ktoré sú pre spotrebiteľskú verejnosť zárukou, že každý výrobok označený spomínaným logom je vyrobený za stanovených podmienok a suroviny sú spracúvané výlučne v Slovenskej republike. Pri výrobe bol dodržaný technologický postup a výrobok spľňa požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. V rámci národného programu sa sledujú a kontrolujú výrobky s udeleným logom vo všetkých fázach výroby a spracovania surovín, vrátane prepravy a ich predaja. Garantom národného programu je odborná komisia zložená zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Viac o podmienkach na www.mpsr.sk.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood