Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministri EÚ rokovali o aktuálnej situácii na trhu s agrokomoditami

27-07-2023

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Jozef Bíreš sa 25. júla 2023 v Bruseli zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo. Hlavnou témou rokovania ministeriek a ministrov členských štátov Európskej únie bola aktuálna situácia na poľnohospodárskych trhoch Únie.

Situáciu na trhu s agrokomoditami výrazne zhoršila blokáda ukrajinských prístavov zo strany Ruska, ktoré Ukrajine znemožnilo vyvážať obilniny do tradičných destinácií v rozvojových krajinách a časť jej poľnohospodárskej produkcie preto skončila na vnútornom trhu EÚ, najmä v piatich prihraničných členských štátoch - Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Európska únia v reakcii na túto situáciu vytvorila tzv. koridory solidarity, ktorými Ukrajine pomáha zabezpečovať tranzit poľnohospodárskych komodít do tretích krajín. Okrem toho, Európska komisia v máji 2023 prijala núdzové opatrenie, ktoré zakazuje dovoz pšenice, kukurice, repkového semena a slnečnicových semien na trhy piatich prihraničných štátov. Aj vďaka tomu sa situácia na našom trhu stabilizovala.

Minister Jozef Bíreš uviedol: Našou prioritou je pomáhať Ukrajine s tranzitom obilia za podmienky, aby to nespôsobilo komplikácie na trhu so slovenskými potravinami. Na Slovensku podľa predbežných odhadov očakávame o 12 % lepšiu úrodu obilnín ako minulý rok a zároveň najlepšiu úrodu za posledných 5 rokov. Naše skladovacie kapacity sú však na toto ročné obdobie nadmerne naplnené, pretože niektorým našim poľnohospodárom sa vzhľadom na ceny nedarí odpredať minuloročnú produkciu. Situáciu aktuálne skomplikovalo aj rozhodnutie Ruska nepredĺžiť Čiernomorskú dohodu, ktoré spôsobí ďalšie zvýšenie tlaku najmä na prihraničné štáty. Vyjadrili sme plnú podporu koridorom solidarity. Slovensko sa snaží maximálne zlepšovať infraštruktúru a zjednodušovať podmienky pre tranzit ukrajinského obilia, aby sa dostalo do tretích krajín, ktoré ho najviac potrebujú.“

Platnosť núdzového opatrenia Európskej komisie týkajúceho sa zákazu dovozov štyroch komodít z Ukrajiny vyprší 15. septembra. I napriek kritike niektorých členských štátov EÚ, Slovensko spolu s Bulharskom, Maďarskom, Poľskom a Rumunskom v záujme životaschopnosti farmárov a krehkej rovnováhy na trhu požiadalo Európsku komisiu o predĺženie opatrenia aspoň do konca roka 2023.

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski uznal, že 5 prihraničných členských štátov sa nachádza v náročnej situácie. Uviedol, že Európska komisia je ochotná diskutovať o dodatočnom predĺžení núdzového opatrenia s tým, že počká na konečné údaje týkajúce sa žatvy v EÚ a na Ukrajine a následne pristúpi ku konečnému rozhodnutiu.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood