Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Múky aj obilia je u nás dostatok

30-03-2022

Už niekoľko dní sa verejným priestorom na Slovensku  šíria rôzne poplašné správy o nedostatku obilia ako základnej potraviny.

Na základe hĺbkovej  analýzy skladových zásob Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ubezpečuje domácich spotrebiteľov ako aj všetky domácnosti, že pšenice a múky je u nás dostatok. Len potravinárskych obilnín vo verejných a komerčných skladoch máme aktuálne viac ako 2-násobok reálnej potreby slovenských mlynov do novej úrody.

MPRV SR vyzýva mlynárov, aby neotáľali s kontrahovaním potrebných objemov pre svoje výrobné kapacity a nepremárnili čas čakaním na výhodnejšie podmienky. „Chápem, že výkyv v komoditných cenách môže pre mlyny predstavovať isté riziko. Ak vyvstane u mlynárov relevantná požiadavka na finančné nástroje na preklenutie tohto obdobia, ministerstvo ako sprostredkovateľ podá pomocnú ruku,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.

Tragédia na Ukrajine je niečo, s čím nikto z nás nepočítal. „Na druhej strane nedovolím, aby sa ľudská tragédia zneužívala na špekulácie alebo na nemiestny politický súboj, ktorého rukojemníkom má byť slovenský občan, teda spotrebiteľ,“ dodal minister Vlčan.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood