Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Nariadenie vlády SR č. 42/2009 Z. z.

23-02-2009

Dňa 9. februára 2009 bola vládou SR schválená novela nariadenia vlády SR č. 266/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení nariadenia vlády SR č. 37/2008 Z. z..

Termín predkladania žiadostí o platbu na VDJ pre rok 2009 je od 1. marca do 31. marca.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood