Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Neformálne zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné hospodárstvo v EÚ

07-12-2016

(Bratislava, 7. - 9. november 2016) - Zasadnutie sa uskutočnilo v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Cieľom neformálneho stretnutia bolo prediskutovanie aktuálneho stavu a ďalšieho smerovania implementácie stratégie EÚ pre lesy. Stratégia je základným politickým dokumentom Únie zameraným na podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Zasadnutie bolo v neposlednom rade príležitosťou na prezentáciu lesníctva na Slovensku. Výsledkom rokovaní bolo prijatie Bratislavskej deklarácie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood