Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Norik muránskeho typu ostáva na Muránskej planine

14-04-2023

Ministri S. Vlčan a J. Budaj sa v utorok dohodli, že chov jedinečného plemena vyšľachteného na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach, ktoré umožňujú starostlivosť o lesy ostane na Veľkej lúke v Muránskej planine. Ide celkom o 43 žrebcov a valachov.

Dnes bola podpísaná dohoda medzi Správou Národného parku Muránska planina a Národným žrebčínom  Topoľčianky, ktorý je chovateľskou autoritou.

Na základe tejto dohody Ministerstvo životného prostredia SR poskytne Národnému žrebčínu prenájom stajní a pasienkov za symbolickú cenu. Norik muránskeho typu tak ostane na Veľkej lúke v Muránskej planine.  Náklady spojené so starostlivosťou o Norika, ktoré boli vyčíslené za posledné 3 roky sumou  vo výške od 900 tis do 1,2 mil. EUR ročne bude znášať agrorezort.  Envirorezort poskytne podľa dohody finančnú podporu vo výške 300 tis. EUR ročne.

Tradícia chovu Norika muránskeho typu na Muránskej planine siaha do roku 1950.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood