Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Nové vedenie odhalilo nekalé praktiky v LPM Ulič presahujúce milión eur

05-06-2020

Aktuálne vedenie Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič vykonáva kontrolu hospodárenia podniku počas bývalého vedenia. Odhalili pritom škody presahujúce milión eur. Nové vedenie preto vykoná finančný a právny rozbor, aby mohlo sfunkčniť a stransparentniť fungovanie podniku v prospech územia a občanov Slovenska.

  • Nekalé praktiky v LPM Ulič presahujú milión eur
  • Nevýhodné zmluvy, skresľovanie výsledkov, nevýhodné prenájmy revírov
  • Štátny podnik bude podávať trestné oznámenia

„Územie Národného parku Poloniny je unikátnou koncentráciou nesmiernych prírodných a kultúrnych hodnôt. Chceme na tomto území zaviesť príkladnú spoluprácu lesníkov, ochranárov, obyvateľov a rekreantov. Naším cieľom je ukázať, že takáto symbióza a zladenie je možné. Aby sme však takéto niečo vybudovali, musíme mať pevné základy. Praktiky, ktoré odhalilo nové vedenie, sú však šokujúce a neostanú bez odozvy. Všetky zistenia postúpime orgánom činným v trestnom konaní,“ povedal Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Mojím cieľom je zmodernizovanie podniku a zavedenie prírode blízkeho hospodárenia tohto unikátneho územia Slovenska. Nekalé praktiky bývalých vedení presahujú sumu milión eur. Podnik je kvôli týmto praktikám vo veľmi náročnej situácii. Zistili sme aj skreslenie hospodárskych výsledkov. Podnik riešil pracovnoprávne spory za 150 000 eur. Našli sme tiež zmluvu na výrub drevín harvestorom za viac ako milión eur, ktorú som vypovedal. Ďalšie nekalé praktiky v oblasti poľovníctva poškodili podnik o takmer 100 000 eur. Ľudia v regióne pritom prichádzali o prácu a bývalé vedenie pripravovalo ďalšie prepúšťanie. Chcem vyslať jasný signál ľuďom v regióne - my sa nebudeme za ľudí skrývať, my budeme pre ľudí robiť,“ zdôraznil Mário Perinaj, riaditeľ štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič.

„Všetky zistenia sme zadokumentovali, zdokladovali a budeme ich postupovať orgánom činným v trestnom konaní. Realizujeme ďalšie kontroly a pripravujeme trestné oznámenia. V prípade Poľovného revíru Kolodnik, ktorý predtým poľovne obhospodarovala firma POLONINA s.r.o., sú konateľmi Mgr. Martin Kvietik a Ing. Kamila Mergová. Táto pani je manželkou Ing. Michala Mergu, ktorý je predsedom Poľovníckej spoločnosti Bziana. Práve tejto spoločnosti bola postúpená zmluva o užívaní Poľovného revíru Kolodník s cenami stanovenými za lesnú pôdu 1,80 eur/ha a 0,80 eur/ha za nelesnú pôdu. Iná poľovnícka spoločnosť však oficiálne listom ponúkla sumu 7 až 10 eur/ha. Štát tak prišiel najmenej o 130 000 eur,“ uviedla advokátka LPM Ulič JUDr. Irena Sopková.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood