Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Odštepný závod Ulič sa zväčšil o Lesnú správu v Ubli

02-10-2023

Odštepný závod š. p. LESY SR Ulič (OZ Ulič) sa od 1. októbra 2023 rozrástol o 5 700 ha, ktoré spravuje Lesná správa v Ubli. Vďaka tomu bude ekonomicky udržateľný a zachová sa aj chov dojníc, ktorý závod zdedil po zrušenom Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič (LPM).

Nový odštepný závod Ulič, ktorý vznikol 1.1.2023 po pričlenení bývalého Lesopoľnohospodárskeho majetku (LPM) Ulič k š. p. LESY SR bojuje o svoju existenciu po prevode majetkov do správy Národného parku Poloniny. Závod je jediným zamestnávateľom v Uličskej doline, v ktorej žije zhruba 2 000 obyvateľov v deviatich obciach.

 OZ Ulič sa aj po včlenení do štruktúry š. p. LESY SR venuje chovu hovädzieho dobytka. Vďaka tomu zamestnáva okrem lesníkov a technických pracovníkov aj chovateľov a ďalšie pridružené profesie. Prácu takt poskytuje 168 zamestnancom v najvýchodnejšom regióne Slovenska. Ľudia sa tu tradične živili ťažbou dreva a poľnohospodárstvom. V tejto tradícii pokračoval aj LPM Ulič, ktorý vďaka ťažbe dreva dokázal udržať a rozvíjať chov dojníc. V súčasnosti, už ako OZ Ulič, chovajú vyše 700 ks dobytka, z toho 260 dojníc, plemena slovenské strakaté a čakajú na schválenie šľachtiteľského chovu. Všetku produkciu mlieka závod predáva do syrárne v Michalovciach. Naďalej sa venuje aj ťažbe dreva, vďaka ktorej môže chov dobytka existovať. Obce v Uličskej doline nie sú plynofikované, obyvatelia sú teda odkázaní na palivové drevo z priľahlých lesov v správe OZ Ulič.

 Rezort pôdohospodárstva intenzívne rieši situáciu v odštepnom závode, ktorý prišiel o hospodárske lesy: ,,Ako rezort, zodpovedný za rozvoj vidieka, sme povinní zachovať odštepný závod so všetkými jeho činnosťami, ktoré sú zdrojom príjmu pre tunajších obyvateľov. Krajný východ sa nám vyľudňuje a tento trend sa nepodarí zvrátiť, kým ľudia v oblasti nebudú mať prácu, ktorá ich dôstojne uživí,“ vysvetlil minister Jozef Bíreš.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood