Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Operačný program Základná infraštruktúra - výzva na predkladanie projektov za Podopatrenie 3.1.2 – Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry

06-07-2005
Výzva pre podopatrenie 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry je dňom 15. decembra 2005 uzatvorená. Riadiaci orgán pre Operačný program Základná infraštruktúra oznamuje, že po tomto termíne nebude prijímať žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Dokument na stiahnutie :  doc icon

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood