Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Organizujeme školenie k aktuálne vyhláseným výzvam

15-06-2023

Pozývame vás na školenie k výzvam č. 67/PRV/2023, č. 68/PRV/2023, č. 66/PRV/2023 a č. 56/PRV/2022 vybraných podopatrení Programu rozvoja vidieka SR (podopatrenia: 1.1, 1.2, 7.2 a 16.1).

Termín školenia: 29. 06. 2023 (štvrtok) od 09:30 do 15:00 hod

Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (bývalý Agroinštitút), Akademická 4, 949 01 Nitra alebo ONLINE

Program stretnutia:

09:00 – 09:30 – registrácia účastníkov

09:30 – 11:00 – blok 1 – informácie k výzvam 1.1 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností a 1.2 - Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

11:00 – 12:00 - prestávka

12:00 – 15:00 – blok 2 – informácie k výzvam 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie a 16.1 - Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

Informácie v tematických blokoch budú rozšírené o diskusiu vyplývajúcu z otázok účastníkov školenia. Otázky môžete zasielať v prihlasovacom formulári:

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára v termíne do 26. 06. 2023 (pondelok) do 12:00 hod:

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood