Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznam ku kompenzácii škôd spôsobených povodňami

20-10-2010

Farmár zverejnený v zozname inventarizácie poškodených poľnohospodárskych pozemkov povodňami  môže požiadať do 29. 10. 2010 VÚPOP o prehodnotenie už zverejnených údajov, ak existujú pochybnosti o ich správnosti.  Ak už farmár predložil žiadosť o kompenzáciu škôd na Pôdohospodársku platobnú agentúru v termíne vypísanej výzvy a požiadal dodatočne VÚPOP o prehodnotenie údajov, v prípade zmeny údajov po prehodnotení, môže Pôdohospodársku platobnú agentúru požiadať o úpravu žiadosti do 10. 11. 2010.

Žiadosť o kompenzáciu škody podľa vypísanej výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry je potrebné v každom prípade predložiť v stanovenom termíne do 29. 10. 2010, hoci aj s údajmi, ktoré sú ešte predmetom preverovania a sú zverejnené na webovej stránke VÚPOP: www.vupop.sk/zaplavy2010


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood