Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznam pre hospodárske subjekty a obchodníkov, ktorí umiestňujú na trhu Európskej únie komodity hovädzí dobytok, kakao, kávu, palmu olejnú, kaučuk, sóju a drevo a výrobky z nich

19-01-2024

Oznam pre hospodárske subjekty a obchodníkov, ktorí umiestňujú na trhu Európskej únie komodity hovädzí dobytok, kakao, kávu, palmu olejnú, kaučuk, sóju a drevo a výrobky z nich uvedené v prílohe I NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1115 z 31. mája 2023 o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 995/2010  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115&qid=1705667106820.

Európska komisia vytvorila novú Platformu pre odlesňovanie a degradáciu lesa otvorenú pre verejnosť Deforestation and Forest Degradation Platform group on Capacity4Dev. Platforma sa venuje problematike NARIADENIA (EÚ) 2023/1115.  Pre členstvo v platforme je potrebné vytvorenie účtu EU Login. Účet EU Login  je možné vytvoriť  na adrese  Deforestation and Forest Degradation Platform group on Capacity4Dev. Po zrolovaní dolu na koniec v pravej dolnej časti  s názvom “Informácie o aplikácii Capacity 4dev“ treba označiť pokyn “Pripojiť“, kde je formulár na vytvorenie účtu EU Login.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood