Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie výsledku výberového konania

04-10-2016

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúra pre rozvoj vidieka, ktoré sa konalo 3. októbra 2016.

Predmetného výberového konania na obsadzovanú funkciu sa zúčastnili traja uchádzači. Na základe výsledkov výberového konania bola komisiou na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie vybratá Ing. Lenka Mikulová.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood