Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Počet zubrov v zvernici atakuje historické rekordy

21-02-2017

Podnik LESY Slovenskej republiky chovom pri Topoľčiankach už takmer 60 rokov prispieva k záchrane zubra hrivnatého.

Iba málokedy v histórii tohto chovu bolo možné vidieť spolu početne tak veľkú čriedu zubrov. Počet zvierat sa vlani zvýšil o 11 mláďat a v súčasnosti dosahuje 33 kusov. Najviac tu žilo 37 kusov zvierat. Vzhľadom na to, že zvernica bola pôvodne navrhnutá na optimálny počet osem až 12 zubrov, časť týchto mohutných zvierat bude v nasledujúcich týždňoch prevezená do maďarského národného parku Őrség. 

„Ide o 11 zubrov, o ďalších štyroch majú záujem tiež maďarskí partneri,“ spresnil Milan Garaj, riaditeľ odštepného závodu Topoľčianky, ktorý má zubriu zvernicu v svoje správe. Zubrom sa podľa Garaja výnimočne dobre darí najmä od doby, keď sa podarilo v spolupráci s Vysokou školou pôdohospodárskou v Nitre vyšpecifikovať presné zloženie kŕmnej zmesi, ktorá zohľadňuje potreby zvierat. Ročne týchto granúl spotrebujú 28 ton a k tomu v zimnom období 20 ton sena.

Aj keď bude prevoz zubrov technicky náročný, pre podnik LESY Slovenskej republiky je to jediná možnosť, ako početnosť tohto chráneného živočícha znížiť v zvernici na prijateľnú úroveň. Zvieratá určené na prevoz už teraz postupne oddeľujú. Pred prevozom ich bude najskôr potrebné očipovať a potom zaistiť ich bezpečnú prepravu.

Rozšíriť populáciu zubrov v Maďarku by malo deväť samíc a dvaja vlani narodení samčekovia. V súlade s medzinárodným dohovorom sa mená všetkých slovenských zubrov začínajú na Si. K južným susedom tak odcestujú napríklad Singa, Sibera či Sigur.

Od vzniku zvernice v roku 1958 sa v Zubrej zvernici narodilo viac ako 200 zubrov, čo je významný príspevok k záchrane zubra ako živočíšneho druhu. Prvoradou úlohou Zubrej zvernice je chov zubra hrivnatého horskej línie. Dočasne je vo zvernici umiestnená na vyliečenie aj zranená zubrica z Polonín, ktorá by sa mala v priebehu tohto roka vrátiť do voľnej prírody. Všetky v zajatí chované zubry sú zaznamenané v plemennej knihe zubrov, ktorú vedie prof. Wanda Olech vo Varšave. Každý chovateľ je povinný viesť podrobnú evidenciu pôvodu zubrov a všetky chovateľské opatrenia, vyraďovanie zvierat z chovu a zaraďovanie nových zvierat do chovu musí byť prekonzultované a vopred schválené s vedúcou plemennej knihy zubrov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood