Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Podkôrny hmyz sa v slovenských lesoch šíri najintenzívnejšie za polstoročie

26-01-2017
  • Rok 2017 je „Rokom ochrany lesa na Slovensku“
  • Šírenie škodcov a podkôrneho hmyzu je najintenzívnejšie za posledných 55 rokov
  • Ocenenie šiestich laureátov cenou „Osobnosť ochrany lesa“

Nový Smokovec, 26. január 2017 – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dnes v rámci konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017“ ocenila celoživotnú prácu šiestich lesníkov. Odborná verejnosť na konferencii diskutovala o spôsoboch ochrany lesa a zhoršujúcom sa stave podkôrneho hmyzu v slovenských lesoch.

„Za posledné roky naše lesy významne trápia vietor aj podkôrny hmyz. Šírenie škodcov je dokonca také intenzívne, aké tu nebolo za posledných 55 rokov. Pôsobenie škodlivých činiteľov v lesoch má čoraz viac plošný charakter, čím dochádza k rozpadu lesných porastov na veľkých plochách,“ povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zároveň dodala, že starostlivosť o lesy musí byť založená na faktoch, odborných vedomostiach a dlhoročných skúsenostiach slovenského lesníctva, ktoré je vysoko uznávané na celoeurópskej úrovni.

Najvýznamnejšími negatívnymi činiteľmi v slovenských lesoch sú vietor a podkôrny hmyz (obr. 1). Môžu za to aj významné vetrové kalamity za posledných 55 rokov (1964, 2004 a 2014). Zatiaľ čo po vetrovej kalamite z 1964 kalamita podkôrneho hmyzu vďaka dôslednému zásahu  lesníkov nenastala, po rokoch 2004 a 2014 bola extrémne silná. Rok 2015 bol v celej strednej Európe veľmi suchý, čo spôsobilo extrémne rozmnoženie lykožrúta smrekového . Od začiatku roka 2016 tak kvôli tomu nastal prudký nárast kalamitnej hmoty v smrečinách.

Ovplyvnilo to kalamitnú (tzv. náhodnú) ťažbu (obr. 2). Priemerná náhodná ťažba počas 55 rokov (1960 - 2014) dosahovala 2,3 mil. m3 ročne. Nadpriemerné objemy boli počas 20 rokov, pričom až 18 z nich v posledných 20 rokoch (1995 - 2014). Rok 2015 bol nad priemerom a odhady na rok 2016 ukazujú taktiež nadpriemer. V rokoch 1960 – 1994 bol pritom prekročený priemer iba dvakrát. Podľa odhadov lesníkov potrvá pri neaplikovaní potrebných opatrení táto situácia najmenej do roku 2020.

Ďalším negatívnym trendom je chradnutie borovíc na Záhorí. Výskyt širokého spektra škodlivých činiteľov, aj nových druhov hmyzu, je prejavom celkového oslabenia vitality borovicových porastov. Odborníci z radov lesníkov sa týmto problém zaoberajú a v nasledujúcich rokoch ho budú riešiť aj cez vedecké projekty.

Ministerka udelila cenu Lesníckej ochranárskej služby Národného lesníckeho centra „Osobnosť ochrany lesa“ šiestim lesníkom - Ing. Jozefovi Herudovi; doc. Ing. Jozefovi Konôpkovi, CSc.; Ing. Jánovi Kovalčíkovi, CSc.; Ing. Jánovi Slivinskému; Ing. Jánovi Švančarovi a Ing. Jurajovi Varínskemu, CSc. za významné prispenie k ochrane lesov na Slovensku. „Je len na nás, aby sme spoločne dokázali zdraviu našich lesov pomôcť. A aby sme ochránili hodnoty, ktoré sme dostali od našich otcov, a ktoré chceme odovzdať našim deťom,“  zdôraznila G. Matečná.

Obrázok 1:  Vývoja spracovaného objemu náhodnej ťažby spôsobenej vetrom a lykožrútom smrekovým

 

Obrázok 2: Vývoj náhodnej a celkovej ťažby v SR s prognózou pre roky 2016 - 2020


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood