Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Pozvánka na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2016“

12-04-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR srdečne pozýva odbornú aj laickú verejnosť na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 09. – 12. júna 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra pod názvom POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2016.

Všetky podrobnejšie informácie, súvisiace s touto jedinečnou výstavnou akciou, ktorá sa mimochodom koná len raz za päť rokov, budú priebežne zverejňované na našej internetovej stránke a nájdete ich na ľavej záložke našej stránky pod týmto logom

logo výstavy  „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2016“

Tešíme sa na Vašu účasť.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood