Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

PPA intenzívne vypláca dotácie pre poľnohospodárov

02-04-2024

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) denne vypláca priame platby za kampaň 2023. Vďaka zavedeniu nových procesov, intenzívnemu úsiliu a spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) sa finančná podpora dostáva k slovenským poľnohospodárom.

PPA zvýšila efektivitu a rýchlosť vyplácania priamych platieb,“ hovorí generálny riaditeľa PPA Marek Čepko. V rámci základnej podpory príjmu na plochu (BISS) je vydaných 73,72 % rozhodnutí, pri prepočte na absolútne čísla ide o 10 755 vydaných rozhodnutí z celkového počtu 14 588.

Od ostatnej tlačovej konferencie na ministerstve pôdohospodárstva (8.2.2024) sme ku koncu marca vydali rozhodnutia v objeme 143 miliónov eur. Celkový objem vydaných rozhodnutí za kampaň 2023 vrátane záloh tak aktuálne prekročil 266 miliónov eur,“ dodáva generálny riaditeľ Čepko.

Z toho 224 miliónov je už priamo na účtoch poľnohospodárov, rozdiel je v procese vyplatenia finančných prostriedkov, ktorý môže trvať až niekoľko dní od vydania rozhodnutia po vyplatenie. Vedenie PPA by rado aj touto cestou apelovalo na poľnohospodárov, aby si kontrolovali elektronické
a poštové schránky a dostali tak finančné prostriedky na účty čo najskôr.

Oneskorené vyplácanie priamych platieb v porovnaní s minulými rokmi vzniklo v dôsledku nepripravenosti PPA na novú spoločnú poľnohospodársku politiku. „Všetky platby oprávneným žiadateľom však budú vyplatené v čo najskoršom možnom termíne,“ ubezpečil Čepko a ohradil sa voči medializovaných nepravdám, podľa ktorých hrozí prepadnutie stoviek miliónov eur.

PPA si cení trpezlivosť a porozumenie poľnohospodárov v tejto náročnej dobe. „Zaväzujeme sa pokračovať v našom úsilí transformovať PPA na modernú inštitúciu slúžiacu poľnohospodárom,“ dodal generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood