Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

PPA zverejnila dodatok k príručke pre žiadateľa – výzva 1.1 Modernizácia fariem

16-02-2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 oznamuje v súvislosti s práve prebiehajúcou výzvou na opatrenie 1.1 "Modernizácia fariem" (výzva č. 2012/PRV/20), že Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojom webovom sídle www.apa.sk v časti Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1/výzva č. 2012/PRV/20 Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007 - 2013, ako i príručku v znení tohto dodatku č. 1.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood