Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Reštrukturalizačný program na uplatnenie pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu

12-11-2007

(Slovenská republika)
Reštrukturalizačný program na uplatnenie pomoci na diverzifikáciu v Slovenskej republike vychádza z možnosti podporiť regióny v ktorých pestovatelia pestovali cukrovú repu na výrobu cukru v pestovateľskom rajóne cukrovaru spoločnosti Eastern Sugar Slovensko a. s. Dunajská Streda (ďalej len „ESSK“).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood