Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovenská republika bude pokračovať v predsedaní Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) aj v roku 2024

01-12-2023

Na zasadnutí Riadiaceho výboru Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) 27.11.2023 bola na pozíciu predsedníčky na ďalší rok menovaná Kristína Gendová Ruzsíková zo Stálej misie SR pri OECD v Paríži (diplomatka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). V predsedníckej pozícii bude tak Slovenská republika pokračovať druhý rok za sebou.

Vzťahy SR v OECD v agende poľnohospodárstva sú v súčasnosti mimoriadne dobré. Sú výsledkom viacročného úsilia zástupcov MPRV SR v zastupovaní záujmov agrorezortu v OECD. Okrem Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) je SR aktívna a dosahuje zvýšenej viditeľnosti aj v oblastiach pesticídnej politiky, rybného hospodárstva či noriem kvality v oblasti ovocia a zeleniny, poľnohospodárskych a lesných traktorov, ako aj v lesníctve.

Program OECD pre agrárnu vedu (CRP) poskytuje finančné príspevky na podporu vedecko-výskumnej spolupráce a medzinárodnej vedeckej mobility pre oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva aj rybného hospodárstva. Financovanie je možné získať na podporu medzinárodnej konferencie alebo individuálneho vedeckého štipendia. Z programu môže byť takisto financovaná účasť SK vedeckých pracovníkov ako rečníkov na konferencii v inej členskej krajine programu, ktorá na to získala podporu z CRP (vykázané je to však pre krajinu, ktorá získala grant).

SR má v programome CRP viacnásobnú skúsenosť s financovaním medzinárodnej konferencie (SPU v Nitre v rokoch 2015 a 2021; NPPC v roku 2018), ako aj s financovaním štipendia vedeckého pracovníka NLC vo Zvolene v Osle (2019).  

Byro Riadiaceho výboru CRP na rok 2024:

  • SR – predseda
  • AUS – podpredseda
  • HU – podpredseda

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood