Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko aj naďalej podporuje tranzit poľnokomodít z Ukrajiny

08-08-2023

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš so svojím tímom hostil ministra dopravy SR Pavla Lančariča, predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahutu ako aj  poradkyňu predsedu vlády pre záležitosti EÚ Ľubicu Karvašovú, aby na online stretnutí s ministrom pre agrárnu politiku a potravinárstvo Ukrajiny Mykolom Solskyim a veľvyslancom Ukrajiny v SR Myroslavom Kastranom prediskutovali aktuálnu situáciu v oblasti dovozov a tranzitu agrokomodít z Ukrajiny.

Všetci prítomní sa zhodli, že Slovensko podporuje koridory solidarity, riešili možnosti uskladnenia obilia v SR a zabezpečenie tranzitu prostredníctvom spomínaných koridorov tak, aby sa zintenzívnili administrácie tranzitov.

„Vnímame, že kríza spôsobená ruskou inváziou zasiahla celý poľnohospodársky sektor v EÚ a spolu s Európskou komisiou budeme aj naďalej hľadať spoločné riešenia, ktoré prispejú k zlepšeniu aktuálnej závažnej situácie na Ukrajine. Postoj Ruska, ktoré bráni dodávkam poľnokomodít na svetové trhy, považujem za neakceptovateľný,“ konštatoval na úvod stretnutia minister Bíreš.

Počas stretnutia minister Bíreš opakovane zdôraznil, že z pohľadu Slovenska je nevyhnutné zaoberať sa aj sekundárnymi dôsledkami importov z Ukrajiny z dôvodu preplnených skladových kapacít u stálych odberateľov obilnín, ako aj ďalším výpadkom tržieb a rastúcim objemom importu cukru, medu a vajec, ktoré tiež negatívne ovplyvňujú európske trhy, predovšetkým však štáty v pohraničí s Ukrajinou.

Prítomní sa zhodli na tom, že tranzit cez naše územie prebieha bez zásadnejších problémov. Pokiaľ ide o možnosti zlepšenia tranzitu produktov z Ukrajiny, je potrebné vyvíjať aj naďalej tlak na Európsku komisiu, aby sa zvýšila efektivita koridorov solidarity. Naše rezorty pôdohospodárstva a dopravy sa dohodli na vypracovaní spoločného materiálu na posilnenie a zrýchlenie tranzitov poľnokomodít z Ukrajiny cez naše územie.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood