Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko na samite OSN pre potravinové systémy

26-07-2023

V dňoch 24. – 26. júla 2023 sa v priestoroch FAO v Ríme uskutočnil samit OSN pre potravinové systémy s názvom UN Food Systems 2023 Stocktaking Moment (UNFSS+2). Slovensko zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR J. Bíreš.

Samit OSN pre potravinové systémy UN Food Systems 2023 Stocktaking Moment (UNFSS+2) hostilo v roku 2023 Taliansko a jeho téma znela „Trvalo udržateľné potravinové systémy pre ľudí, planétu a prosperitu: Rozdielne prístupy na spoločnej ceste.“

Počas samitu prijal ministra Jozefa Bíreša generálny riaditeľ FAO Qu Dongyu. Počas bilaterálneho stretnutia minister poďakoval generálnemu riaditeľovi za spoluprácu so Slovenskom, zdieľanie expertízy a potvrdil záujem Slovenska o rekonštrukciu národnej miestnosti v priestoroch FAO. Partneri taktiež vyzdvihli významnú úlohu udržateľných, spravodlivých, zdravých a odolných potravinových systémov pre dosiahnutie udržateľného rozvoja.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood