Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Štátni lesníci vysadia ročne milióny stromov a obnovia tisíce hektárov lesov

04-05-2017

Ochrana lesov, výsadba nových stromov, starostlivosť o turistické chodníky, vzdelávacie aktivity, ale aj hospodárenie v plusových číslach, to sú výsledky činnosti štátnych podnikov LESY SR, LMP Ulič a príspevkovej organizácie ŠL TANAPu za rok 2016.

  • Lesy SR, š. p., zvýšili zisk o viac ako desatinu a vysadili 15 miliónov nových stromov
  • Štátne lesy TANAP upravovali 254 kilometrov turistických chodníkov
  • Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., reorganizuje a plánuje nové aktivity

„Lesníci, nie sú len tí, čo rúbu drevo, ale predovšetkým tí, ktorí sa o lesy starajú. Minulý rok náš štátny podnik vysadil 15 miliónov nových stromov. V súčasnosti pestujeme 70 miliónov sadeníc v rôznej vekovej a druhovej štruktúre,“ uviedol Marián Staník, generálny riaditeľ Lesy SR, š. p. Plánovaný hospodársky výsledok v minulom roku bol 7,7 mil. eur. Štátnemu podniku LESY SR podarilo lepšie hospodárenie o viac ako desatinu a to vo výške 8,56 mil. eur. Vlani dodali Lesy SR 4,2 mil. m3 dreva, na ploche 7 000 hektárov zrealizovali obnovu lesa. Prácu pritom poskytujú viac ako 3 600 zamestnancom. Súčasťou práce Lesov SR sú aj verejnoprospečné aktivity - správa vodných tokov, protipovodňové opatrenia, múzeum, zubria zvernica Topoľčianky, chov koní na Muráni, správa parkov a lesníckeho skanzenu. Minulý rok zorganizovali množstvo podujatí pre verejnosť ako Deň stromu, Lesnícke dni, Ekologický jarmok, Deň detí, turistické pochody.

Štátne lesy TANAP sú štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je starať sa o lesy na územiach národných parkov TANAP a PIENAP. Uplynulý rok ukončila hospodárenie s miernym ziskom 4 500 eur. Pri starostlivosti o lesy evidovala spracovanie cez 70 000 m3 poškodených stromov. Príčinou boli najmä lykožrútová a vetrová kalamita, ale i krádeže stromov. Vo Vysokých Tatrách lesníci TANAPu zasadili 1,7 milióna sadeníc. „Významnú časť našej práce tvoria verejnoprospešné aktivity. Vykonali sme bežnú údržbu 254 kilometrov turisticky značených chodníkov. Pre návštevníkov sme vybudovali 70 nových odpočívadiel, vysadili sme 21 000 kusov pstruha potočného, 6 000 kusov lipňa tymianového a realizovali sme výstavbu a údržbu protipovodňových zariadení,“ zhrnul riaditeľ Štátnych lesov TANAPu Peter Líška.

Špecifickým podnikom, ktorý sa okrem lesníckej zaoberá aj poľnohospodárskou výrobou zameranou na chov hovädzieho dobytka s produkciou mlieka je Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič, š. p. Obhospodaruje najmä územie, ktoré sa nachádza na území Národného parku Poloniny. V uplynulom roku dosiahol podnik zisk po zdanení vo výške viac ako 88 000 eur. „Popasovali sme sa s viacerými problémami ako nevyužívanie štrukturálnych fondov EÚ, dlhodobo zanedbané investície do rozvojových programov, či riziko úbytku hospodárskych lesov. Našimi prioritami sú reorganizácia podniku, udržanie a zefektívnenie výroby mlieka a revitalizácia pridruženej drevárskej výroby. Chceme udržať zamestnanosť, dosiahnuť postupný rast miezd a čerpať zdroje z fondov EÚ,“ uviedol riaditeľ LPM Ulič Peter Šiška. Sústrediť sa chce aj na revitalizáciu včelárstva. Podnik plánuje zrealizovať rekonštrukciu cesty Via Rusica s napojením na Poľsko, čím by vznikol základ budúceho rozvoja regiónu v oblasti cestovného ruchu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood