Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Štátny podnik Závodisko má nového riaditeľa

20-11-2020

Predvčerom sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave (MPRV SR) uskutočnilo druhé kolo výberového konania na post riaditeľa štátneho podniku Závodisko. Výberová komisia rozhodla o tom, že  Závodisko, š. p. bude viesť JUDr. Marián Šurda, ktorý bol na výberovom konaní úspešný.

Do druhého kola na post riaditeľa Závodisko, š. p. so sídlom v bratislavskej Petržalke postúpili ešte v októbri JUDr. Marián Šurda a Ing. Ján Valtýni.  Obaja v stredu (18. 11. 2020) absolvovali osobný pohovor s výberovou komisiou, ktorá postupovala v zmysle Metodiky výberových procesov na manažérske pozície, pričom komisia overila odborné znalosti, kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzačov.

Výberová komisia na základe celkového hodnotenia rozhodla, že novým riaditeľom štátneho podniku Závodisko bude JUDr. Marián Šurda, ktorý je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prostredie a problematika Závodiska sú mu dôverne známe, keďže v minulosti tu pôsobil. Funkciu vedúceho dostihovej prevádzky vykonával v rokoch 1979 – 1989, kedy sa stal riaditeľom a zostal ním až do roku 2016.

Dostihový šport má u nás dlhodobú históriu. Prvé dostihy koní sa na Slovensku konali v roku 1814 v dnešných Mojmírovciach a v roku 1826 sa prvé preteky tohto druhu uskutočnili v bratislavskej Petržalke neďaleko dnešného Sadu Janka Kráľa.

Z chovateľského hľadiska sú dostihy kontrolou úžitkovosti plemien koní, ktorá sa realizuje výkonnostnými skúškami (dostihmi) u plemien koní (anglický plnokrvník, klusák, príp. arabský kôň a anglický polokrvník).

Štátny podnik Závodisko patrí medzi spoločensky významné zariadenia MPRV SR a jeho hlavným cieľom je poskytovanie komplexného servisu dostihových mítingov pred, počas a po dostihových dňoch vrátane ďalších vymedzených činností. V roku 1960 sa tu konal prvý dostihový míting a pravidelná prevádzka sa datuje od roku 1979.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood