Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Štátny tajomník Vnuk v Prahe: Rozšírenie Iniciatívy Významných lesníckych miest na územie Českej republiky

14-12-2023

Štátny tajomník MPRV SR Vladimír Vnuk spoločne s námestníkom ministra zemědělství ČR Radekom Lančom prevzali záštitu nad slávnostným odhalením 62. významného lesníckeho miesta „Josef Opletal a sídlo česko-slovenských štátnych lesov v Prahe“, ktoré je zároveň prvým významným lesníckym miestom na území Českej republiky.

Za prvé významné lesnícke miesto (VLM) v ČR bola vyhlásená budova niekdajšieho Generálneho riaditeľstva česko-slovenských štátnych lesov a majetkov, ktorej vznik je úzko spätý s pôsobením Josefa Opletala, signifikantnej osobnosti česko-slovenského lesníctva. Tento rok si pripomíname až tri dôležité výročia spájajúce sa s týmto významným dejateľom, ktorý sa na viac, ako 60 rokov stal jednou z kľúčových postáv, pokiaľ ide o rozvoj lesníckeho sektora v oboch štátoch.

Ako uviedol aj štátny tajomník Vnuk: „pôsobenie pána Opletala, ako prvého riaditeľa novovzniknutých Štátnych lesov a majetkov v Banskej Bystrici, dekana a neskôr rektora na Vysokej škole zemědělskej v Brne či generálneho riaditeľa štátnych lesov a majetkov v Československu, zanechalo výraznú stopu v mnohých centrálnych lesníckych a vzdelávacích inštitúciách, a zároveň prispelo k zveľaďovaniu česko-slovenského lesníctva.“

Samotné podujatie, organizované Národným zemědělským múzeom v Prahe v súčinnosti s Lesmi SR š. p., resp. Národným drevárskym múzeom ako garantom Iniciatívy VLM, umožnilo odovzdanie pomyselnej štafety tvorby siete významných lesníckych miest českým partnerom.

Počas slávnostného aktu vyhlásenia VLM štátny tajomník Vnuk zdôraznil, že rozšírenie konceptu významných lesníckych miest aj na územie Českej republiky a aktivity s tým spojené, predstavujú dôležité kroky pri zviditeľnení prínosu lesníkov, pokiaľ ide o trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch a ochranu prírody.

Spoločne s námestníkom Lančom vyjadrili presvedčenie, že spoločné aktivity prispejú k propagácii významných lesníckych lokalít a budovaniu povedomia verejnosti o lesnom manažmente a lesníctve, ako významnej súčasti hospodárstva našich štátov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood