Facebook Statistics

Aktuality

Štrukturálne fondy ako impulz rozvoja Bratislavského regiónu

25-01-2005
Štrukturálne fondy ako impulz rozvoja Bratislavského regiónu Odbor riadenia pre JPD 2 v spolupráci s nemeckými expertami organizuje seminár s názvom "Štrukturálne fondy ako impulz rozvoja Bratislavského regiónu"

Seminár sa uskutoční v dňoch 8. - 9. 2. 2005. Prvý deň bude stretnutie prebiehať na úrovni riadiacich orgánov pre jednotlivé operačné programy, iniciatívy a jednotné programové dokumenty. Druhý deň bude venovaný zástupcom obcí, podnikateľskej obci a samozrejme širokej verejnosti. Na tento deň Vás srdečne pozývame. Vstup je voľný aj bez pozvánky.

Dokument na stiahnutie :  pdf icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood