Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Téma spoločnej poľnohospodárskej politiky dominovala neformálnemu zasadnutiu ministrov poľnohospodárstva v Lisabone

16-06-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan sa v dňoch 13. - 15. júna 2021 zúčastnil na neformálnom stretnutí poľnohospodárskych ministrov v Lisabone. Ministri sa počas trojdňového programu snažili o dosiahnutie ďalšieho posunu pri kreovaní spoločnej pozície Rady ministrov vo vyjednávaniach s Európskym parlamentom (aj prostredníctvom neformálnych stretnutí) o Spoločnej poľnohospodárskej politike. Okrem strategického dokumentu otvorilo portugalské predsedníctvo počas zasadnutia aj témy potravinových systémov, inovácií a riadenia prírodných zdrojov.

,,Na Slovensku vidíme budúcnosť poľnohospodárstva v udržateľnom hospodárení na pôde, posilnení ekológie a lokálnych trhov. Pri správnom nastavení má Spoločná poľnohospodárska politika potenciál prispieť k dosahovaniu týchto cieľov. Trvám však na tom, že ekologické ciele musia ísť ruka v ruke s primeranou a spravodlivou finančnou podporou pre poľnohospodárov,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan, ktorý od vymenovania do funkcie zastupoval Slovenskú republiku na rokovaniach ministrov poľnohospodárstva prvýkrát.

Na neformálnom stretnutí v Lisabone diskutovali ministri poľnohospodárstva  členských krajín EÚ o stratégii na dosiahnutie dohody o Spoločnej poľnohospodárskej politike do konca júna tak, aby bola poskytnutá legálna istota pre administratívu aj farmárov.

Ministri sa zhodli, že nie sú proti urýchlenej ekologizácii tak, ako ju presadzuje Európsky parlament. Poľnohospodári  a potravinári však potrebujú mať aj adekvátne ekonomické a sociálne istoty. Zároveň by uvítali viac analýz k akčným plánom Európskej komisie (napr. Farm to Fork) a zdôraznili, že Spoločná poľnohospodárska politika nemá byť jedinou stratégiou na prechod k zelenému poľnohospodárstvu. Rada ministrov vyjadrila vôľu dosiahnuť  dohodu s Európskym parlamentom ešte tento mesiac aj vzhľadom na to, že si stanovili hranice vo vyjednávaniach, za ktoré už nie sú ochotní ustúpiť, tzv. red lines a zóny kompromisu, kde si vedia predstaviť uzavretie dohody s Európskym parlamentom.

Medzi ostávajúce otvorené otázky v rámci troch nariadení Spoločnej poľnohospodárskej politiky patrili najmä problematické percento ekoschém, flexibilita ekoschém, a enviro-klimatické opatrenia II piliera.

Ďalšie zasadnutie Rady ministrov bude v Luxemburgu v dňoch 28. - 29. júna 2021. 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood