Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Tlačová beseda ministra pôdohospodárstva M. Jureňu

15-01-2007

Zajtra t. j. v utorok 16. januára 2007 sa uskutoční tlačová konferencia za účasti ministra pôdohospodárstva SR Miroslava Jureňu a Ivana Oravca predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a agronómov v Poľnohospodárskom družstve Úsvit v Dunajskej Lužnej pri Bratislave. Po rokovaní sa účastníci priamo v teréne oboznámia s následkami extrémnych teplôt a ich vplyvu na úrodu, lesné porasty a zver. Okrem vplyvov počasia bude témou tlačovej konferencie aj čerpanie štrukturálnych fondov a modernizácia fariem. Začiatok tlačovej konferencie bude o 14.30 hodine v Poľnohospodárskom družstve Úsvit, Košariská 192/42 v Dunajskej Lužnej.

Magdaléna Fajtová
hovorkyňa MP SR
Ďalšie informácie na tel. č. 0910 966 900

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood