Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Verejná debata o Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2013. Aký je Váš názor?

29-04-2010

Európski farmári produkujú statky, ktoré prinášajú úžitok celej spoločnosti. Práve preto Európska komisia odštartovala rozsiahlu verejnú diskusiu, ktorej sa môže zúčastniť každý, komu záleží na vysokej úrovni potravín, poľnohospodárstva a vidieka.

"Spoločná poľnohospodárska politika je zameraná na celú spoločnosť. Je to politika, ktorá má dosah na všetkých občanov, nielen na farmárov. Politika v oblasti európskeho poľnohospodárstva sa nezameriava len na bezpečnosť potravín, ale aj na územné plánovanie, zamestnanosť, životné prostredie a zmeny klímy. Povedzte nám o svojich požiadavkách a očakávaniach, ktoré sa týkajú budúcnosti poľnohospodárstva a vidieckych oblastí v Európe. Pomôžte nám presadiť tú najlepšiu politickú stratégiu".  Dacian Cioloş, komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Komisár vyzýva všetkých občanov a organizácie (bez ohľadu na to, či pracujú v poľnohospodárstve), aby sa zapojili do debaty o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky, jej princípoch a cieľoch.

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) by mala byť ukončená do roku 2013. Formálna verejná konzultácia o podobe SPP po roku 2013 prebehne  v priebehu roka 2010.

Spoločná poľnohospodárska politika nie je určená len poľnohospodárom.

  • Medzi poľnohospodárstvom, životným prostredím, biodiverzitou, zmenami klímy a udržateľným využitím prírodných zdrojov (napr. vody a pôdy) existuje priama súvislosť.
  • Jasná je aj spojitosť medzi poľnohospodárstvom a pozitívnym hospodárskym a sociálnym rozvojom v rozsiahlych vidieckych oblastiach EÚ.
  • V neposlednom rade je poľnohospodárstvo zdrojom našich potravín.

Zaujímajú nás predovšetkým vaše nápady a očakávania, ktoré sa týkajú týchto otázok:

  • Prečo potrebujeme spoločnú poľnohospodársku politiku?
  • Čo očakávajú občania od poľnohospodárstva?
  • Prečo je potrebná reforma SPP?
  • Aké nástroje potrebuje budúca SPP?

Váš názor môžete vyjadriť priamo cez webovú stránku http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate, kde budú názory zo všetkých príspevkov v mesiaci jún spracované nezávislým orgánom.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood