Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzva na opatrenie 4.2 - Vykonávanie projektov spolupráce z programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 - Aktualizované

19-12-2011

Oznámenie k prílohe Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - Aktualizácia: Pri prílohe Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader mohlo z technických dôvodov dochádzať k problémom s čitateľnosťou resp. so samotným otvorením tohto súboru, nakoľko išlo o pracovnú verziu dokumentu. Z tohto dôvodu došlo k zámene predmetnej prílohy za verziu v odlišnom formáte. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood