Facebook Statistics

Aktuality

Výzva na predkladanie projektov pre program INTERREG IIIA Rakúsko - Slovenská republika

21-11-2004
Výzva pre program INTERREG IIIA AT - SR je obnovená a žiadatelia majú možnosť predkladať svoje projektové žiadosti vo všetkých opatreniach uvedených vo výzve, a to v termíne do 31.5. 2006. Zasadnutie SRV sa uskutoční v priebehu októbra 2006.

Zmeny vykonané v dokumentoch k výzve pre program INTERREG III A Rakúsko - Slovensko k 10.2. 2005

Dokument na stiahnutie :  zip icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood