Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzva na predloženie žiadostí pre II. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2005

12-09-2005

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády SR č. 246 zo dňa 6. apríla 2005 k systému podpory euroregionálnych aktivít na roky 2005 a 2006 vyhlasuje výzvu na predloženie žiadostí v oblasti II. – podpora činnosti euroregionálnych združení.

Formulár žiadosti je prílohou tejto výzvy.

Dokument na stiahnutie :  doc icon

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood