Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

World Food Forum 2023

20-10-2023

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč vystúpil na otváracej ceremónii Science and Innovation Forum, organizovaného v rámci podujatia World Food Forum 2023, na pozvanie hlavnej vedkyne FAO Ismahane Elouafi.

World Food Forum (WFF) sa prvýkrát uskutočnilo v roku 2021 a vyformovalo sa v poprednú globálnu platformu. Dátum začiatku podujatia je tradične spätý s oslavou Svetového dňa potravín (16. október) a celý týždeň bol venovaný diskusiám o možnostiach a riešeniach pre urýchlenie transformácie agropotravinárskych systémov vo svetle súčasných kríz, dôležitosti spolupráce medzi súčasnou a budúcou generáciou v potravinárstve a poľnohospodárstve, ako aj medzi krajinami navzájom.

World Food Forum je zložené z troch vzájomne prepojených fór:

  • FAO Science and Innovation Forum
  • FAO Hand-in-Hand Investment Forum
  • WFF Global Youth Forum.

Štátny tajomník Martin Kováč hovoril na otváracej ceremónii Science and Innovation Forum dňa 18. októbra 2023 o trvalo udržateľných možnostiach hospodárenia s vodou a pôdou na miestnej a globálnej úrovni, taktiež o dôležitosti a obnove malých vodných cyklov pre planétu, čo podporí prosperitu, bezpečnosť vody a pôdy a dostupnosť potravín.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood