Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Záverečné rokovanie ministra Bíreša na Rade ministrov sa zameralo na viaceré kľúčové témy, vrátane dovozov poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny

25-10-2023

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Jozef Bíreš sa dňa 23. októbra 2023 v Luxemburgu zúčastnil na zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Išlo o jeho poslednú účasť na rokovaní tejto formácie Rady ministrov vo funkcii ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerky a ministri poľnohospodárstva členských štátov EÚ sa počas rokovania venovali viacerým dôležitým témam, medzi ktoré patrili snaha o zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, problematika potravinového odpadu a plytvania potravinami, ako aj situácia na poľnohospodárskych trhoch v dôsledku invázie na Ukrajinu.

V súvislosti s aktuálnou trhovou situáciou sa minister Bíreš tradične zameral na otázku dovozov poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny. „Dovozy z Ukrajiny sú pre nás naďalej veľmi dôležitou témou. Slovensko pokračuje v podpore Ukrajiny a pravidelne s ňou komunikujeme na najvyššej úrovni s cieľom nájsť dlhodobo udržateľné riešenie. Aj dnes, ešte pred začiatkom zasadnutia Rady EÚ, som v tejto veci bilaterálne rokoval s ukrajinským ministrom Mykolom Soľským“, uviedol minister Jozef Bíreš. Na rokovaní Rady AGRIFISH minister Bíreš zdôraznil, že naďalej je tiež potrebné zlepšovať tranzit ukrajinskej produkcie cez územie Slovenska a vyhnúť sa tak hromadeniu ukrajinských komodít na našom trhu. V tejto súvislosti minister podporil fungovanie koridorov solidarity. Uviedol, že Slovensko neustále vyvíja úsilie o ich zefektívnenie, čoho dôkazom je narastajúci objem komodít prepravovaných cez naše územie.

Ministri sa tiež venovali problematike Strategických plánov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Podľa viacerých členských štátov EÚ Strategické plány SPP nedostatočne pružne reagujú na krízy, ktorým sektor čelí v poslednom období. Väčšina delegácií, vrátane Slovenska, preto volala najmä po zjednodušení procesu modifikácie plánov. Podľa ministra Bíreša by jedným z možných riešení mohlo byť aj zavedenie flexibility pri presunoch v prvom pilieri. V tejto súvislosti Slovensko navrhuje model otvorenej modifikácie strategických plánov SPP, v rámci ktorého by boli návrhy na zmeny postupne komunikované a odsúhlasované do konca roka. Vďaka tomu by sa urýchlil proces uplatniteľnosti zmien, čo by podľa ministra Bíreša príjemcovia pomoci určite uvítali.

Rada AGRIFISH diskutovala aj o otázke potravinového odpadu a plytvania potravinami. V snahe o riešenie tohto problému Európska komisia predstavila v júli tohto roka revíziu rámcovej smernice o odpade, ktorej cieľom je do roku 2030 znížiť mieru vzniku potravinového odpadu o 10 % a znížiť mieru vzniku potravinového odpadu na obyvateľa o 30 % v porovnaní s objemom vzniknutým v roku 2020. Minister Bíreš počas rokovania tento návrh podporil a stanovené ciele zhodnotil pozitívne. „Na základe údajov o objeme potravinového odpadu, ktorý bol vyprodukovaný v referenčnom roku 2020, najviac potravinového odpadu vzniká v domácnostiach. Z toho dôvodu je podľa nás potrebné vzdelávať konzumentov a zvyšovať povedomie o plytvaní s potravinami“, uviedol J. Bíreš. Znižovať potravinový odpad môžeme podľa ministra Bíreša viacerými opatreniami .Slovensko v tejto súvislosti investuje do mladej generácie cez iniciatívu „Hovorme o jedle,“ prostredníctvom ktorej sa študenti aktívne zapájajú do aktivít v rámci riešenia potravinového odpadu maľbami, príbehmi či prípravou jedál. Svojich kolegov informoval, že zmenou národnej legislatívy sa darovanie potravín stalo  na Slovensku samozrejmosťou. Predajca je povinný informovať spotrebiteľa o potravinách pred dátumom spotreby podporujeme potravinovú banku a charitatívne organizácie.

Záznam tlačového brífingu


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood