Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Získajte ocenenie za ekologickú poľnohospodársku výrobu

06-03-2024

Aby poľnohospodári vyrábali ekologicky, potrebujú zákazníkov, ktorí ich výrobky či služby uprednostnia práve preto, že sú z udržateľných zdrojov, vyrábané s rešpektom k ľuďom i prírode.

Cieľom akčného plánu rozvoja ekologickej výroby, ktorý bol  prijatý v marci 2021 je stimulovať ekologickú výrobu práve tým, že sa zvýši dopyt spotrebiteľov po ekologických výrobkoch. To si okrem iného vyžaduje aj zvýšené povedomie verejnosti o výhodách ekopotravín a prínosoch ekologického poľnohospodárstva.

Preto Európska únia každoročne oceňuje excelentných stakeholderov v ekologickom poľnohospodárskom výrobnom reťazci. Ocenenia budú udelené už po tretíkrát 23. septembra 2024, v Deň ekologického poľnohospodárstva EÚ.

Kategórie a ocenenia

Ekologických ocenení je 8 a udeľujú sa v 7 rôznych kategóriách za  unikátny, inovatívny, udržateľný a inšpiratívny projekt, ktorý vytvára skutočnú pridanú hodnotu pre ekologickú výrobu a spotrebu.

  • Kategória 1: Najlepší ekologický farmár (žena) a Najlepší ekologický farmár (muž) – Cieľom je odmeniť farmárku a farmára. Ocenenie zastrešuje COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe.
  • Kategória 2: Najlepší ekologický región – Ocenenie zastrešuje Európsky výbor regiónov.
  • Kategória 3: Najlepšie ekologické mesto – Ocenenie zastrešuje Európsky výbor regiónov.
  • Kategória 4: Najlepšia organický región - Ocenenie zastrešuje Európsky výbor regiónov.
  • Kategória 5: Najlepší malý alebo stredný podnik spracovávajúci biopotraviny - Ocenenie organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor.
  • Kategória 6: Najlepší maloobchodný predajca biopotravín – Ocenenie zastrešuje Európsky hospodársky a sociálny výbor.
  • Kategória 7: Najlepšia bioreštaurácia/stravovanie – Ocenenie zastrešuje Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Prihlášky do tretieho ročníka sú otvorené do 12. mája 2024. Vo formulároch prihlášok si môžete pozrieť ukážky otázok, ktoré porote pomôžu získať viac informácií o uchádzačoch.

Viac informácií nájdete TU


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood